Apostagärningarna 16:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för var dag.

Dansk (1917 / 1931)
Saa styrkedes Menighederne i Troen og voksede i Antal hver Dag.

Norsk (1930)
Så blev da menighetene styrket i troen, og vokste i tall for hver dag.

King James Bible
And so were the churches established in the faith, and increased in number daily.

English Revised Version
So the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily.
Treasury i Bibeln Kunskap

so.

Apostagärningarna 15:41
och färdades genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna.

2 Krönikeboken 20:20
Men bittida följande morgon drogo de ut till Tekoas öken. Och när de drogo ut, trädde Josafat fram och sade: »Hören mig, I av Juda och I Jerusalems invånare. Haven tro på HERREN, eder Gud, så skolen I hava ro. Och tron på hans profeter, så skolen I bliva lyckosamma.»

Jesaja 7:9
Och Samaria är Efraims huvud, och Remaljas son är Samarias huvud. Om I icke haven tro, skolen I icke hava ro.»

Romabrevet 16:25
Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

Galaterbrevet 5:1
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

Efesierbrevet 4:13-16
till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet.…

Kolosserbrevet 2:6
Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom

1 Thessalonikerbr. 3:2,13
och sände åstad Timoteus, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus, för att han skulle styrka och uppmuntra eder i eder tro,…

2 Thessalonikerbr. 2:16
Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,

Hebreerbrevet 13:9,20,21
Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.…

1 Petrusbrevet 5:10
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.

increased.

Apostagärningarna 2:47
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Apostagärningarna 4:4
Men många av dem som hade hört vad som hade talats kommo till tro; och antalet av männen uppgick nu till vid pass fem tusen.

Apostagärningarna 5:14
Och ännu flera trodde och slöto sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor.

Apostagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Apostagärningarna 11:21
Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren.

Apostagärningarna 12:24
Men Guds ord hade framgång och utbredde sig.

Apostagärningarna 13:48,49
När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv.…

Apostagärningarna 19:18-21
Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort.…

Länkar
Apostagärningarna 16:5 InterApostagärningarna 16:5 FlerspråkigHechos 16:5 SpanskaActes 16:5 FranskaApostelgeschichte 16:5 TyskaApostagärningarna 16:5 KinesiskaActs 16:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 16
4Och när de sedan foro genom städerna, meddelade de församlingarna till efterföljd de stadgar som voro fastställda av apostlarna och de äldste i Jerusalem. 5Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för var dag.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 2:47
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Apostagärningarna 16:4
Överst på sidan
Överst på sidan