Apostagärningarna 11:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren.

Dansk (1917 / 1931)
Og Herrens Haand var med dem, og et stort Antal blev troende og omvendte sig til Herren.

Norsk (1930)
Og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte sig til Herren.

King James Bible
And the hand of the Lord was with them: and a great number believed, and turned unto the Lord.

English Revised Version
And the hand of the Lord was with them: and a great number that believed turned unto the Lord.
Treasury i Bibeln Kunskap

the hand.

2 Krönikeboken 30:12
Också i Juda verkade Guds hand, så att han gav dem ett endräktigt hjärta till att göra efter vad konungen och de överste hade bjudit i kraft av HERRENS ord.

Esra 7:9
Ty på första dagen i första månaden blev det bestämt att man skulle draga upp från Babel; och på första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem, eftersom Guds goda hand var över honom.

Esra 8:18
Och eftersom vår Guds goda hand var över oss, sände de till oss en förståndig man av Mahelis, Levis sons, Israels sons, barn, ävensom Serebja med hans söner och bröder, aderton män,

Nehemja 2:8,18
så ock ett brev till Asaf, uppsyningsmannen över den kungliga skogsparken, att han låter mig få virke för att därmed timra upp portarna till borgen som hör till templet, ävensom virke till stadsmuren, så ock till det hus där jag själv skall hava min bostad.» Och konungen beviljade mig detta, eftersom min Guds goda hand var över mig.…

Jesaja 53:1
Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm uppenbar?

Jesaja 59:1
Se, HERRENS arm är icke för kort, så att han ej kan frälsa, och hans öra är icke tillslutet, så att han ej kan höra.

Lukas 1:66
Och alla som hörde det lade märke därtill och sade: »Vad månde väl varda av detta barn?» Också var ju Herrens hand med honom.

and a.

Apostagärningarna 11:24
Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.

Apostagärningarna 2:47
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Apostagärningarna 4:4
Men många av dem som hade hört vad som hade talats kommo till tro; och antalet av männen uppgick nu till vid pass fem tusen.

Apostagärningarna 5:14
Och ännu flera trodde och slöto sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor.

Apostagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

1 Korinthierbrevet 3:6,7
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.…

1 Thessalonikerbr. 1:5
vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

turned.

Apostagärningarna 9:35
Och alla som bodde i Lydda och i Saron sågo honom; och de omvände sig till Herren.

Apostagärningarna 15:19
Därför är min mening att man icke bör betunga sådana som hava varit hedningar, men omvänt sig till Gud,

Apostagärningarna 26:18-20
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'…

1 Thessalonikerbr. 1:9,10
Ty själva förkunna de om oss, med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos eder, och huru I från avgudarna omvänden eder till Gud, till att tjäna den levande och sanne Guden,…

Länkar
Apostagärningarna 11:21 InterApostagärningarna 11:21 FlerspråkigHechos 11:21 SpanskaActes 11:21 FranskaApostelgeschichte 11:21 TyskaApostagärningarna 11:21 KinesiskaActs 11:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 11
20Dock funnos bland dem några män från Cypern och Cyrene, som när de kommo till Antiokia, också talade till grekerna och för dem förkunnade evangelium om Herren Jesus. 21Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren. 22Ryktet härom nådde församlingen i Jerusalem; och de sände då Barnabas till Antiokia.…
Korshänvisningar
Lukas 1:66
Och alla som hörde det lade märke därtill och sade: »Vad månde väl varda av detta barn?» Också var ju Herrens hand med honom.

Apostagärningarna 2:47
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Apostagärningarna 9:35
Och alla som bodde i Lydda och i Saron sågo honom; och de omvände sig till Herren.

Apostagärningarna 11:24
Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.

Apostagärningarna 11:20
Överst på sidan
Överst på sidan