1 Korinthierbrevet 1:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

Norsk (1930)
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

King James Bible
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.

English Revised Version
For the word of the cross is to them that are perishing foolishness; but unto us which are being saved it is the power of God.
Treasury i Bibeln Kunskap

the preaching.

1 Korinthierbrevet 1:23,24
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,…

1 Korinthierbrevet 2:2
Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst.

Galaterbrevet 6:12-14
Alla de som eftersträva ett gott anseende här i köttet, de vilja nödga eder till omskärelse, detta allenast för att de själva skola undgå att bliva förföljda för Kristi kors' skull.…

to.

Apostagärningarna 13:41
'Sen här, I föraktare, och förundren eder, och bliven till intet; ty en gärning utför jag i edra dagar, en gärning som I alls icke skullen tro, om den förtäljdes för eder.'»

2 Korinthierbrevet 2:15,16
Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade.…

2 Korinthierbrevet 4:3
Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

2 Thessalonikerbr. 2:10
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

foolishness.

1 Korinthierbrevet 1:21,23,25
Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.…

1 Korinthierbrevet 2:14
Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

1 Korinthierbrevet 3:19
Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: »Han fångar de visa i deras klokskap»;

Apostagärningarna 17:18,32
Också några filosofer, dels av epikuréernas skola, dels av stoikernas, gåvo sig i ordskifte med honom. Och somliga sade: »Vad kan väl denne pratmakare vilja säga?» Andra åter: »Han tyckes vara en förkunnare av främmande gudar.» De evangelium om Jesus och om uppståndelsen.…

unto.

1 Korinthierbrevet 1:24
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.

1 Korinthierbrevet 15:2
genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid -- om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro.

Psaltaren 110:2,3
Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.…

Romabrevet 1:16
Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

2 Korinthierbrevet 10:4
Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.

1 Thessalonikerbr. 1:5
vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

Hebreerbrevet 4:12
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Länkar
1 Korinthierbrevet 1:18 Inter1 Korinthierbrevet 1:18 Flerspråkig1 Corintios 1:18 Spanska1 Corinthiens 1:18 Franska1 Korinther 1:18 Tyska1 Korinthierbrevet 1:18 Kinesiska1 Corinthians 1:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 1
18Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft. 19Det är ju skrivet: »Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned.»…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 2:47
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Romabrevet 1:16
Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

1 Korinthierbrevet 1:21
Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.

1 Korinthierbrevet 1:23
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,

1 Korinthierbrevet 1:24
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.

1 Korinthierbrevet 1:25
Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

1 Korinthierbrevet 2:14
Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

1 Korinthierbrevet 4:10
Vi äro dårar för Kristi skull, men I ären kloka i Kristus; vi äro svaga, men I ären starka; I ären ärade, men vi äro föraktade.

2 Korinthierbrevet 2:15
Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade.

2 Korinthierbrevet 4:3
Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

2 Thessalonikerbr. 2:10
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

Hebreerbrevet 12:2
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

1 Korinthierbrevet 1:17
Överst på sidan
Överst på sidan