Hebreerbrevet 4:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad.

Norsk (1930)
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

King James Bible
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

English Revised Version
For the word of God is living, and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart.
Treasury i Bibeln Kunskap

the word.

Hebreerbrevet 13:7
Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.

Jesaja 49:2
Och han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga; han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.

Lukas 8:11
Så är nu detta liknelsens mening: Säden är Guds ord.

Apostagärningarna 4:31
När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

2 Korinthierbrevet 2:17
Jo, vi förfalska ju icke av vinningslystnad Guds ord, såsom så många andra göra; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud.

2 Korinthierbrevet 4:2
Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så, inför Gud, hos var människas samvete.

Uppenbarelseboken 20:4
Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.

is quick.

Psaltaren 110:2
Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.

Psaltaren 119:130
När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.

Predikaren 12:11
De visas ord äro såsom uddar, och lika indrivna spikar äro deras tänkespråk. De äro gåvor från en och samma Herde.

Jesaja 55:11
så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.

Jeremia 23:29
Är icke mitt ord såsom en eld, säger HERREN, och likt en hammare som krossar sönder klippor?

Romabrevet 1:16
Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

1 Korinthierbrevet 1:24
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.

2 Korinthierbrevet 10:4,5
Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.…

1 Thessalonikerbr. 2:13
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

Jakobsbrevet 1:18
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

1 Petrusbrevet 1:23
I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver.

Johannes 6:51
Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.»

1 Petrusbrevet 2:4,5
Och kommen till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är »utvald och dyrbar»;…

*Gr:

sharper.

Psaltaren 45:3
Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.

Psaltaren 149:6
Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand,

Ordspråksboken 5:4
Men på sistone bliver hon bitter såsom malört och skarp såsom ett tveeggat svärd.

Jesaja 11:4
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.

Jesaja 49:2
Och han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga; han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.

Apostagärningarna 2:37
När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?»

Apostagärningarna 5:33
När de hörde detta, blevo de mycket förbittrade och ville döda dem.

Efesierbrevet 6:17
Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.

Uppenbarelseboken 1:16
I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin fulla kraft.

Uppenbarelseboken 2:16
Gör då bättring; varom icke, så skall jag snart komma över dig och skall strida mot dem med min muns svärd.

Uppenbarelseboken 19:15,21
Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.…

and is.

Psaltaren 139:2
Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Jeremia 17:10
Dock, Jag, HERREN, utrannsakar hjärtat och prövar njurarna, och giver så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

1 Korinthierbrevet 14:24,25
Om åter alla profeterade, och så någon som icke trodde, eller som vore olärd komme ditin, då skulle denne känna sig avslöjad av alla och av alla utrannsakad.…

Efesierbrevet 5:13
men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst något bliver uppenbart, där är ljus.

Uppenbarelseboken 2:23
Och hennes barn skall jag dräpa. Och alla församlingarna skola förnimma, att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan; och jag skall giva var och en av eder efter hans gärningar.

Länkar
Hebreerbrevet 4:12 InterHebreerbrevet 4:12 FlerspråkigHebreos 4:12 SpanskaHébreux 4:12 FranskaHebraeer 4:12 TyskaHebreerbrevet 4:12 KinesiskaHebrews 4:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 4
12Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.
Korshänvisningar
Psaltaren 45:3
Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.

Psaltaren 149:6
Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand,

Ordspråksboken 5:4
Men på sistone bliver hon bitter såsom malört och skarp såsom ett tveeggat svärd.

Jesaja 49:2
Och han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga; han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.

Jeremia 23:29
Är icke mitt ord såsom en eld, säger HERREN, och likt en hammare som krossar sönder klippor?

Johannes 12:48
Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen.

Apostagärningarna 7:38
Det var och han, som under den tid då menigheten levde i öknen, både var hos ängeln, som talade med honom på berget Sinai, och tillika hos våra fäder; och han undfick levande ord för att giva dem åt eder.

1 Korinthierbrevet 14:24
Om åter alla profeterade, och så någon som icke trodde, eller som vore olärd komme ditin, då skulle denne känna sig avslöjad av alla och av alla utrannsakad.

Efesierbrevet 5:26
till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet.

Efesierbrevet 6:17
Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.

1 Thessalonikerbr. 2:13
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

1 Thessalonikerbr. 5:23
Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

Hebreerbrevet 6:5
och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter,

1 Petrusbrevet 1:23
I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver.

Uppenbarelseboken 1:16
I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin fulla kraft.

Hebreerbrevet 4:11
Överst på sidan
Överst på sidan