Jesaja 11:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.

Dansk (1917 / 1931)
Han dømmer de ringe med Retfærd, fælder redelig Dom over Landets arme. Voldsmanden slaar han med Mundens Ris, gudløse dræber han med Læbernes Aande.

Norsk (1930)
men han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde.

King James Bible
But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

English Revised Version
but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.
Treasury i Bibeln Kunskap

but with

Jesaja 32:1
En konung skall uppstå, som skall regera med rättfärdighet, och härskare, som skola härska med rättvisa.

2 Samuelsbokem 8:15
David regerade nu över hela Israel; och David skipade lag och rätt åt allt sitt folk.

2 Samuelsbokem 23:2-4
HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga;…

1 Kungaboken 10:8,9
Sälla äro dina män, sälla äro dessa dina tjänare, som beständigt få stå inför dig och höra din visdom.…

Psaltaren 45:6,7
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.…

Psaltaren 72:1-4,12-14
Av Salomo. Gud, giv åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungasonen.…

Psaltaren 82:2-4
»Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.…

Jeremia 23:5,6
Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Jeremia 33:15
I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.

Matteus 11:5
blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Uppenbarelseboken 19:11
Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter »Trofast och sannfärdig», och han dömer och strider i rättfärdighet.

reprove.

Jesaja 1:17
Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak.

Ordspråksboken 31:8,9
Upplåt din mun till förmån för den stumme och till att skaffa alla hjälplösa rätt.…

Jeremia 5:28
För sina ogärningar veta de icke av någon gräns, de hålla icke rätten vid makt, icke den faderlöses rätt, till att främja den; och i den fattiges sak fälla de icke rätt dom.

for the meek

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Sefanja 2:3
Söken HERREN, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på HERRENS vredes dag.

Matteus 5:5
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

2 Korinthierbrevet 10:2
och beder eder se till, att jag icke, när jag en gång är hos eder, måste »visa mig modig», i det jag helt oförskräckt tänker våga mig på somliga som mena att vi »vandra efter köttet».

Galaterbrevet 5:23
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Titusbrevet 3:2
att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.

Jakobsbrevet 3:13
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.

and he shall

Job 4:9
för Guds andedräkt förgås de och för en fnysning av hans näsa försvinna de.

Psaltaren 2:9
Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem.»

Psaltaren 110:2
Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.

Malaki 4:6
Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.

2 Thessalonikerbr. 2:8
Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --

Uppenbarelseboken 1:16
I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin fulla kraft.

Uppenbarelseboken 2:16
Gör då bättring; varom icke, så skall jag snart komma över dig och skall strida mot dem med min muns svärd.

Uppenbarelseboken 19:15
Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

with the breath

Jesaja 30:33
Ty en Tofetplats är längesedan tillredd, ja ock för konungen är den gjord redo, och djup och vid är den; dess rund är fylld av eld och av ved i myckenhet, och lik en svavelström skall HERRENS Ande sätta den i brand.

Psaltaren 18:8
Rök steg upp från hans näsa och förtärande eld från hans mun; eldsglöd ljungade från honom.

Apostagärningarna 9:1
Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen

Länkar
Jesaja 11:4 InterJesaja 11:4 FlerspråkigIsaías 11:4 SpanskaÉsaïe 11:4 FranskaJesaja 11:4 TyskaJesaja 11:4 KinesiskaIsaiah 11:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 11
3Han skall hava sitt välbehag i HERRENS fruktan; och han skall icke döma efter som ögonen se eller skipa lag efter som öronen höra. 4Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga. 5Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans länder och trofasthet bältet omkring hans höfter.…
Korshänvisningar
2 Thessalonikerbr. 2:8
Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --

Uppenbarelseboken 19:11
Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter »Trofast och sannfärdig», och han dömer och strider i rättfärdighet.

Uppenbarelseboken 19:15
Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Job 4:9
för Guds andedräkt förgås de och för en fnysning av hans näsa försvinna de.

Jesaja 3:14
HERREN vill gå till doms med sitt folks äldste och med dess furstar. »I haven skövlat vingården; rov från de fattiga är i edra hus.

Jesaja 9:7
Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Jesaja 13:11
Jag skall hemsöka jordens krets för dess ondska och de ogudaktiga för deras missgärning; jag skall göra slut på de fräckas övermod och slå ned våldsverkarnas högmod.

Jesaja 14:30
De utarmade skola sedan få bete och de fattiga få lägra sig i trygghet; men telningarna från din rot skall jag döda genom hunger, och vad som bliver kvar av dig skall dräpas.

Jesaja 16:5
Så skall genom eder mildhet eder tron bliva befäst, och på den skall sitta trygg i Davids hydda en furste som far efter vad rätt är och främjar rättfärdighet.»

Jesaja 26:6
Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter, under de armas steg.»

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Jesaja 30:28
hans andedräkt är lik en ström som svämmar över, så att den når ändå upp till halsen. Ty han vill sålla folken i förintelsens såll och lägga i folkslagens mun ett betsel, till att leda dem vilse.

Jesaja 30:31
Ty för HERRENS röst skall Assur bliva förfärad, när han slår honom med sitt ris.

Jesaja 30:33
Ty en Tofetplats är längesedan tillredd, ja ock för konungen är den gjord redo, och djup och vid är den; dess rund är fylld av eld och av ved i myckenhet, och lik en svavelström skall HERRENS Ande sätta den i brand.

Jesaja 32:1
En konung skall uppstå, som skall regera med rättfärdighet, och härskare, som skola härska med rättvisa.

Jesaja 32:7
Och bedragaren brukar onda vapen, han tänker ut skändliga anslag till att fördärva de betryckta genom lögnaktiga ord, fördärva en fattig, som har rätt i sin talan.

Jesaja 33:22
Ty HERREN är vår domare, HERREN är vår härskare, HERREN är vår konung, han frälsar oss.

Jesaja 40:7
Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när HERRENS andedräkt blåser därpå.

Jesaja 49:2
Och han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga; han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Jesaja 11:3
Överst på sidan
Överst på sidan