Matteus 5:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

Dansk (1917 / 1931)
Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.

Norsk (1930)
Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden.

King James Bible
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

English Revised Version
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Treasury i Bibeln Kunskap

the meek.

Matteus 11:29
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

Matteus 21:5
»Sägen till dottern Sion: 'Se, din konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle.'»

4 Mosebok 12:3
Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden.

Psaltaren 22:26
De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.

Psaltaren 25:9
Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Psaltaren 69:32
När de ödmjuka se det, skola de glädja sig; I som söken Gud, edra hjärtan skola leva.

*marg:

Psaltaren 147:6
HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden.

Psaltaren 149:4
Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

Jesaja 11:4
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Sefanja 2:3
Söken HERREN, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på HERRENS vredes dag.

Galaterbrevet 5:23
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Efesierbrevet 4:2
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

Kolosserbrevet 3:12
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

2 Timotheosbrevet 2:25
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,

Titusbrevet 3:2
att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.

Jakobsbrevet 1:21
Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.

Jakobsbrevet 3:13
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.

1 Petrusbrevet 3:4,15
Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.…

they.

Psaltaren 25:13
Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.

Psaltaren 37:9,11,22,29,34
Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.…

Jesaja 60:21
Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga, evinnerligen skola de besitta landet; de äro ju en telning, som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.

Romabrevet 4:13
Det var nämligen icke genom lag som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel; det var genom rättfärdighet av tro.

Länkar
Matteus 5:5 InterMatteus 5:5 FlerspråkigMateo 5:5 SpanskaMatthieu 5:5 FranskaMatthaeus 5:5 TyskaMatteus 5:5 KinesiskaMatthew 5:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 5
4Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade. 5Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden. 6Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.…
Korshänvisningar
Psaltaren 25:13
Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.

Psaltaren 37:9
Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

Psaltaren 37:11
Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Matteus 5:4
Överst på sidan
Överst på sidan