Psaltaren 37:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.

Dansk (1917 / 1931)
Men de sagtmodige skal arve Landet, de fryder sig ved megen Fred.

Norsk (1930)
Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred.

King James Bible
But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.

English Revised Version
But the meek shall inherit the land; and shall delight themselves in the abundance of peace.
Treasury i Bibeln Kunskap

the meek

Matteus 5:5
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

Galaterbrevet 5:22,23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,…

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Jakobsbrevet 1:21
Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.

Jakobsbrevet 3:13
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.

delight

Psaltaren 36:8
De varda mättade av ditt hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka.

Psaltaren 72:7
I hans dagar blomstre den rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen måne mer finnes.

Psaltaren 119:165
Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

Jesaja 26:3
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.

Jesaja 48:18
O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor;

Jesaja 57:18-21
Hans vägar har jag sett, men nu vill jag hela honom och leda honom och giva honom och hans sörjande tröst.…

Johannes 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Filipperbrevet 4:7
Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Länkar
Psaltaren 37:11 InterPsaltaren 37:11 FlerspråkigSalmos 37:11 SpanskaPsaume 37:11 FranskaPsalm 37:11 TyskaPsaltaren 37:11 KinesiskaPsalm 37:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 37
10Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta. 11Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid. 12Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;…
Korshänvisningar
Matteus 5:5
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

1 Timotheosbrevet 4:8
Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

Psaltaren 25:13
Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.

Psaltaren 29:11
HERREN skall giva makt åt sitt folk, HERREN skall välsigna sitt folk med frid.

Psaltaren 72:7
I hans dagar blomstre den rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen måne mer finnes.

Psaltaren 119:165
Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

Predikaren 8:12
eftersom syndaren hundra gånger kan göra vad ont är och likväl får länge leva. Dock vet jag ju att det skall gå de gudfruktiga väl, därför att de frukta Gud,

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Jesaja 60:21
Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga, evinnerligen skola de besitta landet; de äro ju en telning, som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.

Psaltaren 37:10
Överst på sidan
Överst på sidan