1 Petrusbrevet 3:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.

Dansk (1917 / 1931)
men Hjertets skjulte Menneske med den sagtmodige og stille Aands uforkrænkelige Prydelse, hvilket er meget kosteligt for Gud.

Norsk (1930)
men hjertets skjulte menneske i den uforgjengelige prydelse med den saktmodige og stille ånd, som er kostelig for Gud.

King James Bible
But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.

English Revised Version
but let it be the hidden man of the heart, in the incorruptible apparel of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Treasury i Bibeln Kunskap

the hidden.

Psaltaren 45:13
Idel härlighet är hon, konungadottern i gemaket: av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

Psaltaren 51:6
Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.

Matteus 23:26
Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bliva ren.

Lukas 11:40
I dårar, har icke han som har gjort det yttre också gjort det inre?

Romabrevet 2:29
Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.

Romabrevet 6:6
Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden.

Romabrevet 7:22
Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.

Efesierbrevet 4:22-24
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,…

Kolosserbrevet 3:3,9,10
Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.…

which is not.

1 Petrusbrevet 1:23
I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver.

a meek.

1 Petrusbrevet 3:15
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

Psaltaren 25:9
Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Psaltaren 147:6
HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden.

Psaltaren 149:4
Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

Jesaja 11:4
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Matteus 5:5
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

Matteus 11:29
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

Matteus 21:5
»Sägen till dottern Sion: 'Se, din konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle.'»

2 Korinthierbrevet 10:1
Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet

Galaterbrevet 5:23
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Efesierbrevet 4:2
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

Kolosserbrevet 3:12
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

2 Timotheosbrevet 2:25
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,

Titusbrevet 3:2
att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.

Jakobsbrevet 1:21
Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.

Jakobsbrevet 3:13-17
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.…

quiet.

Psaltaren 131:2
Nej, jag har lugnat och stillat min själ; såsom ett avvant barn i sin moders famn, ja, såsom ett avvant barn, så är min själ i mig.

Jeremia 51:59
Detta är vad profeten Jeremia bjöd Seraja, son till Neria, son till Mahaseja, när denne begav sig till Babel med Sidkia, Juda konung, i hans fjärde regeringsår. Seraja var nämligen den som hade bestyret med lägerplatserna.

1 Thessalonikerbr. 4:11
och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder,

2 Thessalonikerbr. 3:12
Sådana människor bjuda och förmana vi i Herren Jesus Kristus, att de arbeta i stillhet, så att de kunna äta sitt eget bröd.

1 Timotheosbrevet 2:2
för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.

which is in.

1 Samuelsboken 16:7
Men HERREN sade till Samuel »Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat.»

Psaltaren 147:10,11
Han har icke sin lust i hästens styrka, hans behag står ej till mannens snabbhet.…

Psaltaren 149:4
Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

Lukas 16:15
Men han sade till dem: »I hören till dem som göra sig rättfärdiga inför människorna. Men Gud känner edra hjärtan; ty det som bland människor är högt är en styggelse inför Gud.

Länkar
1 Petrusbrevet 3:4 Inter1 Petrusbrevet 3:4 Flerspråkig1 Pedro 3:4 Spanska1 Pierre 3:4 Franska1 Petrus 3:4 Tyska1 Petrusbrevet 3:4 Kinesiska1 Peter 3:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 3
3Eder prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt. 4Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud. 5På sådant sätt prydde sig ju ock fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män.…
Korshänvisningar
Matteus 5:5
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

Romabrevet 1:23
och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Romabrevet 7:22
Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;

1 Petrusbrevet 3:3
Överst på sidan
Överst på sidan