Psaltaren 37:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Ugerningsmænd skal ryddes ud, men de, der bier paa HERREN, skal arve Landet.

Norsk (1930)
For de onde skal utryddes, men de som bier efter Herren, skal arve landet.

King James Bible
For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.

English Revised Version
For evil-doers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the land.
Treasury i Bibeln Kunskap

evil doers

Psaltaren 37:35,36
Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.…

Psaltaren 55:23
Gud, du skall störta dem ned i gravens djup; de blodgiriga och falska skola ej nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

Job 20:23-29
Ja, så måste ske, för att hans buk må bliva fylld; sin vredes glöd skall Gud sända över honom och låta den tränga såsom ett regn in i hans kropp.…

Job 27:13,14
Hören vad den ogudaktiges lott bliver hos Gud, vilken arvedel våldsverkaren får av den Allsmäktige:…

inherit

Psaltaren 37:11,12,29
Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.…

Psaltaren 25:13
Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.

Jesaja 58:14
då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat.

Jesaja 60:21
Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga, evinnerligen skola de besitta landet; de äro ju en telning, som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.

Hebreerbrevet 11:16
Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud; ty han har berett åt dem en stad.

Uppenbarelseboken 5:10
och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster, och de skola regera på jorden»

the earth.

Länkar
Psaltaren 37:9 InterPsaltaren 37:9 FlerspråkigSalmos 37:9 SpanskaPsaume 37:9 FranskaPsalm 37:9 TyskaPsaltaren 37:9 KinesiskaPsalm 37:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 37
8Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa. 9Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet. 10Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.…
Korshänvisningar
Matteus 5:5
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

1 Timotheosbrevet 4:8
Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

Psaltaren 25:3
Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.

Psaltaren 25:13
Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.

Psaltaren 37:2
Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.

Psaltaren 37:22
Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.

Psaltaren 37:28
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

Psaltaren 37:29
De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.

Psaltaren 37:34
Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

Psaltaren 37:38
Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.

Ordspråksboken 2:21
Ty de redliga skola förbliva boende i landet och de ostraffliga få stanna kvar däri.

Jesaja 49:23
Och konungar skola vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de skola falla ned inför dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall förnimma, att jag är HERREN och att de som förbida mig icke komma på skam.

Jesaja 57:13
När du ropar, då må ditt avgudafölje rädda dig. Nej, en vind skall taga dem med sig allasammans och en fläkt föra dem bort. Men den som tager sin tillflykt till mig skall få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg.

Jesaja 60:21
Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga, evinnerligen skola de besitta landet; de äro ju en telning, som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.

Psaltaren 37:8
Överst på sidan
Överst på sidan