Hebreerbrevet 4:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.

Dansk (1917 / 1931)
Og ingen Skabning er usynlig for hans Aasyn; men alle Ting ere nøgne og udspændte for hans Øjne, hvem vi staa til Regnskab.

Norsk (1930)
Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øine som vi har å gjøre med.

King James Bible
Neither is there any creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do.

English Revised Version
And there is no creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and laid open before the eyes of him with whom we have to do.
Treasury i Bibeln Kunskap

is there.

1 Samuelsboken 16:7
Men HERREN sade till Samuel »Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat.»

1 Krönikeboken 28:9
Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du övergiver honom, då förkastar han dig evinnerligen.

2 Krönikeboken 6:30
må du då höra det från himmelen, där du bor, och förlåta och giva var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta -- ty du allena känner människornas hjärtan --

Psaltaren 7:9
Låt de ogudaktigas ondska få en ände, men håll den rättfärdige vid makt; ty du, som prövar hjärtan och njurar, är en rättfärdig Gud.

Psaltaren 33:13-15
Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.…

Psaltaren 44:21
månne icke Gud skulle hava utrannsakat det, han som känner hjärtats lönnligheter?

Psaltaren 90:8
Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 139:11
Och om jag sade: »Mörker må betäcka mig och ljuset bliva natt omkring mig»,

Psaltaren 139:12
så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig, natten skulle lysa såsom dagen: ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.

Ordspråksboken 15:3,11
HERRENS ögon äro överallt; de giva akt på både onda och goda.…

Jeremia 17:10,23,24
Dock, Jag, HERREN, utrannsakar hjärtat och prövar njurarna, och giver så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.…

Johannes 2:24
Men själv betrodde sig Jesus icke åt dem, eftersom han kände alla

Johannes 21:17
För tredje gången frågade han honom: »Simon, Johannes' son, har du mig kär?» Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången frågade honom: »Har du mig kär?» Och han svarade honom: »Herre, du vet allting; du vet att jag har dig kär.» Då sade Jesus till honom: »Föd mina får.

1 Korinthierbrevet 4:5
Dömen därför icke förrän tid är, icke förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då skall var och en undfå av Gud den berömmelse som honom tillkommer.

Uppenbarelseboken 2:23
Och hennes barn skall jag dräpa. Och alla församlingarna skola förnimma, att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan; och jag skall giva var och en av eder efter hans gärningar.

naked.

Job 26:6
Dödsriket ligger blottat för honom, och avgrunden har intet täckelse.

Job 34:21
Ty hans ögon vakta på var mans vägar, och alla deras steg, dem ser han.

Job 38:17
Hava dödens portar avslöjat sig för dig, ja, såg du dödsskuggans portar?

with.

Predikaren 12:14
Ty Gud skall draga alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat är, evad det är gott eller ont.

Matteus 7:21,22
Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.…

Matteus 25:31,32
Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.…

Johannes 5:22-29
Icke heller dömer Fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen,…

Apostagärningarna 17:31
Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har låtit honom uppstå från de döda.»

Romabrevet 2:16
Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över vad som är fördolt hos människorna.

Romabrevet 14:9-12
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.…

2 Korinthierbrevet 5:10
Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

Uppenbarelseboken 20:11-15
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.…

Länkar
Hebreerbrevet 4:13 InterHebreerbrevet 4:13 FlerspråkigHebreos 4:13 SpanskaHébreux 4:13 FranskaHebraeer 4:13 TyskaHebreerbrevet 4:13 KinesiskaHebrews 4:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 4
12Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.
Korshänvisningar
2 Krönikeboken 16:9
TY HERRENS ögon överfara hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hängiva sig åt honom. Härutinnan har du handlat dåraktigt. Därför skall du hädanefter hava ständiga strider.»

Job 26:6
Dödsriket ligger blottat för honom, och avgrunden har intet täckelse.

Psaltaren 33:13
Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.

Psaltaren 139:4
Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, HERRE, det till fullo.

Ordspråksboken 5:21
Se, för HERRENS ögon ligga var människas vägar blottade, och på alla hennes stigar giver han akt.

Ordspråksboken 15:3
HERRENS ögon äro överallt; de giva akt på både onda och goda.

Jeremia 16:17
Ty mina ögon äro riktade på alla deras vägar; de kunna icke gömma sig för mitt ansikte och deras missgärning är icke fördold för mina ögon.

Jeremia 23:24
Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe att jag icke skulle se honom? säger HERREN. Är jag icke den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN.

Jeremia 29:23
De hava ju gjort vad som är ens galenskap i Israel, de hava begått äktenskapsbrott med varandras hustrur och hava fört lögnaktigt tal i mitt namn, sådant som jag icke hade bjudit dem. Jag är den som vet det och betygar det, säger HERREN.

Daniel 2:22
Han uppenbarar det som är djupt och förborgat, han vet vad i mörkret är, och hos honom bor ljuset.

Matteus 6:4
så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Hebreerbrevet 4:12
Överst på sidan
Överst på sidan