2 Thessalonikerbr. 2:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

Dansk (1917 / 1931)
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.

Norsk (1930)
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

King James Bible
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

English Revised Version
and with all deceit of unrighteousness for them that are perishing; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
Treasury i Bibeln Kunskap

deceivableness.

Romabrevet 16:18
Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.

2 Korinthierbrevet 2:17
Jo, vi förfalska ju icke av vinningslystnad Guds ord, såsom så många andra göra; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud.

2 Korinthierbrevet 4:2
Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så, inför Gud, hos var människas samvete.

2 Korinthierbrevet 11:13,15
Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.…

Efesierbrevet 4:14
Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.

2 Petrusbrevet 2:18
Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.

Hebreerbrevet 3:13
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

in them.

1 Korinthierbrevet 1:18
Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

2 Korinthierbrevet 2:15
Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade.

2 Korinthierbrevet 4:3
Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

2 Petrusbrevet 2:12
Men på samma sätt som oskäliga djur förgås, varelser som av naturen äro födda till att fångas och förgås, på samma sätt skola ock dessa förgås, eftersom de smäda vad de icke känna till;

they received.

Ordspråksboken 1:7
HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Ordspråksboken 2:1-6
Min son, om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig,…

Ordspråksboken 4:5,6
Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd, förgät icke min muns tal och vik icke därifrån.…

Ordspråksboken 8:17
Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.

Matteus 13:11
Han svarade och sade: »Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet.

Johannes 3:19-21
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,…

Johannes 8:45-47
Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.…

Romabrevet 2:7,8
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.…

Romabrevet 6:17
Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild,

1 Korinthierbrevet 16:22
Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Marana, ta!

Jakobsbrevet 1:16-18
Faren icke vilse, mina älskade bröder.…

that they.

Johannes 3:17
Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

Johannes 5:34
Dock, det är icke av någon människa som jag tager emot vittnesbörd om mig; men jag säger detta, för att I skolen bliva frälsta.

Romabrevet 10:1
Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bliva frälsta.

1 Thessalonikerbr. 2:16
i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet.

1 Timotheosbrevet 2:4
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Länkar
2 Thessalonikerbr. 2:10 Inter2 Thessalonikerbr. 2:10 Flerspråkig2 Tesalonicenses 2:10 Spanska2 Thessaloniciens 2:10 Franska2 Thessalonicher 2:10 Tyska2 Thessalonikerbr. 2:10 Kinesiska2 Thessalonians 2:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Thessalonikerbr. 2
9honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 11Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 4:6
Övergiv henne icke, så skall hon bevara dig; älska henne, så skall hon beskydda dig.

1 Korinthierbrevet 1:18
Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

2 Thessalonikerbr. 2:12
för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

2 Thessalonikerbr. 2:13
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

2 Thessalonikerbr. 2:9
Överst på sidan
Överst på sidan