Romabrevet 1:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Dansk (1917 / 1931)
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Norsk (1930)
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

King James Bible
To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

English Revised Version
To all that are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

To all.

Apostagärningarna 15:23
Och man översände genom dem följande skrivelse: »Apostlarna och de äldste, edra bröder, hälsa eder, I bröder av hednisk börd, som bon i Antiokia, Syrien och Cilicien.

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

2 Korinthierbrevet 1:1
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern Timoteus, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, och tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja.

Filipperbrevet 1:1
Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, hälsa alla de heliga i Kristus Jesus som bo i Filippi, tillika med församlingsföreståndare och församlingstjänare.

Kolosserbrevet 1:2
hälsar de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader.

Jakobsbrevet 1:1
Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi, tjänare, hälsar de tolv stammar som bo kringspridda bland folken.

1 Petrusbrevet 1:1,2
Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien,…

Judasbrevet 1:1
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.

Uppenbarelseboken 2:1,8,12,18,29
Skriv till Efesus' församlings ängel: »Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna:…

Uppenbarelseboken 3:1,7,14,22
Och skriv till Sardes' församlings ängel: »Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar; du har det namnet om dig, att du lever, men du är död.…

beloved.

Romabrevet 9:25
Så säger han ock hos Oseas: »Det folk som icke var mitt folk, det skall jag kalla 'mitt folk', och henne som jag icke älskade skall jag kalla 'min älskade'.

5 Mosebok 33:12
Om Benjamin sade han: »HERRENS vän är han, han skall bo i trygghet hos honom, hos honom som överskygger honom alltid, och som har sin boning mellan hans höjder.»

Psaltaren 60:5
På det att dina vänner må varda räddade, må du giva seger med din högra hand och bönhöra oss.

Hga Visan 5:1
»Ja, jag kommer till min lustgård, du min syster, min brud; jag hämtar min myrra och mina välluktande kryddor, jag äter min honungskaka och min honung, jag dricker mitt vin och min mjölk.» ---- Äten, I kära, och dricken, ja, berusen eder av kärlek.

Kolosserbrevet 3:12
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

1 Timotheosbrevet 6:2
Men de som hava troende herrar må icke, därför att de äro deras bröder, akta dem mindre; fastmer må de tjäna dem så mycket villigare, just därför att de äro troende och kära bröder, dessa som vinnlägga sig om att göra vad gott är. Så skall du undervisa och förmana.

called.

Romabrevet 1:6
bland vilka jämväl I ären, I som ären kallade och Jesu Kristi egna --

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

Kolosserbrevet 3:15
Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.

1 Thessalonikerbr. 4:7
Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

1 Petrusbrevet 1:15
utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har kallat eder är helig.

2 Petrusbrevet 1:3
Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft.

Grace.

1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

*etc:

2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Galaterbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus,

Efesierbrevet 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Filipperbrevet 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Kolosserbrevet 1:2
hälsar de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader.

1 Thessalonikerbr. 1:1
Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med eder.

2 Thessalonikerbr. 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

1 Timotheosbrevet 1:2
hälsar Timoteus, sin sannskyldige son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!

2 Timotheosbrevet 1:2
hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!

Titusbrevet 1:4
jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son på grund av gemensam tro. Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare!

Filemonbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1 Petrusbrevet 1:2
utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.

2 Petrusbrevet 1:2
Nåd och frid föröke sig hos eder, i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus.

2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek.

Judasbrevet 1:2
Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos eder.

Uppenbarelseboken 1:4,5
Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,…

peace.

Romabrevet 5:1
Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus

God.

Matteus 5:16
På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

Matteus 6:8,9
Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.…

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

Galaterbrevet 1:4
som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Filipperbrevet 4:20
Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

2 Thessalonikerbr. 1:1
Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 3:1
Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom.

and the Lord.

Apostagärningarna 7:59,60
Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: »Herre Jesus, tag emot min ande.»…

1 Korinthierbrevet 16:23
Herren Jesu nåd vare med eder.

2 Korinthierbrevet 12:8-10
Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren.…

2 Korinthierbrevet 13:14
 

Galaterbrevet 6:18
Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande, mina bröder. Amen.

Efesierbrevet 6:23,24
Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.…

Filipperbrevet 4:13,23
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.…

1 Thessalonikerbr. 3:11-13
Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till eder.…

1 Thessalonikerbr. 5:28
Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

Länkar
Romabrevet 1:7 InterRomabrevet 1:7 FlerspråkigRomanos 1:7 SpanskaRomains 1:7 FranskaRoemer 1:7 TyskaRomabrevet 1:7 KinesiskaRomans 1:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 1
6bland vilka jämväl I ären, I som ären kallade och Jesu Kristi egna -- 7jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
Korshänvisningar
4 Mosebok 6:25
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Apostagärningarna 9:13
Då svarade Ananias: »Herre, jag har av många hört huru mycket ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem.

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 8:28
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

Romabrevet 8:39
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1 Korinthierbrevet 1:24
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.

2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Galaterbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus,

Efesierbrevet 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Filipperbrevet 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Kolosserbrevet 1:2
hälsar de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader.

1 Thessalonikerbr. 1:1
Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med eder.

1 Thessalonikerbr. 1:4
Vi veta ju, käre bröder, i Guds älskade, huru det var, när I bleven utvalda:

2 Thessalonikerbr. 1:2
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Filemonbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

2 Petrusbrevet 1:2
Nåd och frid föröke sig hos eder, i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus.

2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek.

Uppenbarelseboken 1:4
Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,

Romabrevet 1:6
Överst på sidan
Överst på sidan