2 Korinthierbrevet 13:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
 

Dansk (1917 / 1931)
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

Norsk (1930)
 

King James Bible
The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen.

English Revised Version
The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all.
Treasury i Bibeln Kunskap

The grace.

4 Mosebok 6:23-27
Tala till Aron och hans söner och säg: När I välsignen Israels barn, skolen I säga så till dem:…

Matteus 28:19
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

Johannes 1:16,17
Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;…

See on

Romabrevet 1:7
jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Romabrevet 16:20,24
Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.…

1 Korinthierbrevet 16:23
Herren Jesu nåd vare med eder.

Uppenbarelseboken 1:4,5
Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,…

the love.

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 8:39
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Efesierbrevet 6:23
Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 3:16
Därav att Han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken; så äro ock vi pliktiga att giva våra liv för bröderna.

Judasbrevet 1:21
och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

the communion.

Johannes 4:10,14
Jesus svarade och sade till henne: »Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig levande vatten.»…

Johannes 7:38
Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.»

Johannes 14:15-17
Älsken I mig, så hållen I mina bud,…

Romabrevet 8:9,14-17
I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.…

1 Korinthierbrevet 3:16
Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

1 Korinthierbrevet 6:19
Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?

1 Korinthierbrevet 12:13
Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Efesierbrevet 2:18,22
Ty genom honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.…

Efesierbrevet 5:9
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.

Filipperbrevet 2:1
Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något,

1 Johannesbrevet 1:3
Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 3:24
Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

Amen.

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Matteus 28:20
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

Romabrevet 16:20,27
Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.…

1 Korinthierbrevet 14:16
Eljest, om du lovar Gud med anden, huru skola de som sitta på de olärdas plats då kunna säga sitt »amen» till din tacksägelse? De förstå ju icke vad du säger.

20:2,3.) We know, however, that Said. Paul was there after he had written this Epistle; that the contributions for the poor brethren at Jerusalem were brought to him from different parts to that city (Ro.

15:26;) and that, after remaining there several months, he sent salutations from some of the principal members of that church, by whom he must have been greatly respected, to the church of Rome (Ro.

16:22,

23.) From this time we hear no more of the false teacher and his party; and when Clement of Rome wrote his epistle to the Corinthians, Said. Paul was considered by them as a divine apostle, to whose authority he might appeal without fear of contradiction. The false teacher, therefore, must either have been silenced by Said. Paul, by virtue of his apostolical powers, and by an act of severity which he had threatened, (2 Co

13:00

2,

3;) or this adversary of the apostle had, at that time, voluntarily quitted the place. Whichever was the cause, the effect produced must operate as a confirmation of our faith, and as a proof of Said. Paul's divine mission.

Länkar
2 Korinthierbrevet 13:14 Inter2 Korinthierbrevet 13:14 Flerspråkig2 Corintios 13:14 Spanska2 Corinthiens 13:14 Franska2 Korinther 13:14 Tyska2 Korinthierbrevet 13:14 Kinesiska2 Corinthians 13:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 13
13Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med eder alla. 14 
Korshänvisningar
Apostagärningarna 15:11
Vi tro ju fastmer att det är genom Herren Jesu nåd som vi bliva frälsta, vi likaväl som de.»

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 16:20
Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

Filipperbrevet 2:1
Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något,

Judasbrevet 1:21
och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

2 Korinthierbrevet 13:13
Överst på sidan
Överst på sidan