1 Petrusbrevet 2:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

Dansk (1917 / 1931)
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

Norsk (1930)
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

King James Bible
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

English Revised Version
But ye are an elect race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that ye may shew forth the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light:
Treasury i Bibeln Kunskap

a chosen.

1 Petrusbrevet 1:2
utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.

5 Mosebok 10:15
men allenast vid dina fäder fäste sig HERREN och älskade dem; och han utvalde deras avkomlingar efter dem, han utvalde eder bland alla folk, såsom I nu själva sen.

Psaltaren 22:30
Kommande ättled skola tjäna honom; man skall förtälja om Herren för ett annat släkte.

Psaltaren 33:12
Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.

Psaltaren 73:15
Om jag hade sagt: »Så vill jag lära», då hade jag svikit dina barns släkte.

Jesaja 41:8
Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän,

Jesaja 44:1
Men hör nu, du Jakob, min tjänare, du Israel, som jag har utvalt.

a royal.

2 Mosebok 19:5,6
Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min;…

Jesaja 61:6
Men I skolen heta HERRENS präster, och man skall kalla eder vår Guds tjänare; I skolen få njuta av folkens skatter, och deras härlighet skall övergå till eder.

Jesaja 66:21
Och jämväl sådana skall jag taga till mina präster, till mina leviter, säger HERREN.

Uppenbarelseboken 1:6
och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

Uppenbarelseboken 5:10
och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster, och de skola regera på jorden»

Uppenbarelseboken 20:6
Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.

an holy.

Psaltaren 106:5
så att jag med lust får se dina utvaldas lycka, glädja mig med ditt folks glädje, berömma mig med din arvedel.

Jesaja 26:2
Låten upp portarna, så att ett rättfärdigt folk får draga därin, ett som håller tro.

Johannes 17:19
Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.

1 Korinthierbrevet 3:17
Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I.

2 Timotheosbrevet 1:9
han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,

peculiar.

5 Mosebok 4:20
Men eder har HERREN tagit, och han har fört eder ut ur smältugnen, ur Egypten, för att I skullen bliva hans arvfolk, såsom nu har skett.

5 Mosebok 7:6
Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden.

5 Mosebok 14:2
ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden.

5 Mosebok 26:18,19
Och HERREN har i dag hört dig förklara att du vill vara hans egendomsfolk, såsom han har sagt till dig, och att du vill hålla alla hans bud;…

Apostagärningarna 20:28
Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.

Efesierbrevet 1:14
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

shew.

1 Petrusbrevet 4:11
Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

Jesaja 43:21
Det folk, som jag har danat åt mig, skall förtälja mitt lov.

Jesaja 60:1-3
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.…

Matteus 5:16
På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

Efesierbrevet 1:6
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

Efesierbrevet 3:21
honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.

Filipperbrevet 2:15,16
så att I bliven otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland »ett vrångt och avogt släkte», inom vilket I lysen såsom himlaljus i världen,…

praises.

Jesaja 9:2
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.

Jesaja 60:1,2
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.…

Matteus 4:16
det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus; ja, de som sutto i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus.»

Lukas 1:79
för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga' och så styra våra fötter in på fridens väg.»

Apostagärningarna 26:28
Då sade Agrippa till Paulus: »Föga fattas att du övertalar mig och gör mig till kristen.»

Romabrevet 9:24
Och till att vara sådana har han ock kallat oss, icke allenast dem som äro av judisk börd, utan jämväl dem som äro av hednisk.

Efesierbrevet 5:8-11
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.…

Filipperbrevet 3:14
och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.

Kolosserbrevet 1:13
Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

1 Thessalonikerbr. 5:4-8
Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;…

Länkar
1 Petrusbrevet 2:9 Inter1 Petrusbrevet 2:9 Flerspråkig1 Pedro 2:9 Spanska1 Pierre 2:9 Franska1 Petrus 2:9 Tyska1 Petrusbrevet 2:9 Kinesiska1 Peter 2:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 2
8som är »en stötesten och en klippa till fall». Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem. 9I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. 10I som förut »icke voren ett folk», men nu ären »ett Guds folk», I som »icke haden fått någon barmhärtighet», men nu »haven fått barmhärtighet».…
Korshänvisningar
2 Mosebok 19:5
Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min;

2 Mosebok 19:6
Och I skolen vara mig ett rike av präster och ett heligt folk.' Detta är vad du skall tala till Israels barn.

5 Mosebok 4:20
Men eder har HERREN tagit, och han har fört eder ut ur smältugnen, ur Egypten, för att I skullen bliva hans arvfolk, såsom nu har skett.

5 Mosebok 7:6
Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden.

5 Mosebok 10:15
men allenast vid dina fäder fäste sig HERREN och älskade dem; och han utvalde deras avkomlingar efter dem, han utvalde eder bland alla folk, såsom I nu själva sen.

5 Mosebok 14:2
ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden.

5 Mosebok 26:18
Och HERREN har i dag hört dig förklara att du vill vara hans egendomsfolk, såsom han har sagt till dig, och att du vill hålla alla hans bud;

5 Mosebok 26:19
på det att han över alla folk som han har gjort må upphöja dig till lov, berömmelse och ära, och på det att du må vara ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud, såsom han har sagt.

1 Samuelsboken 12:22
Ty HERREN skall icke förskjuta sitt folk, för sitt stora namns skull, eftersom HERREN har behagat att göra eder till sitt folk.

Psaltaren 118:27
HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordnen eder i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn.

Psaltaren 135:4
Se, HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom.

Jesaja 9:2
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.

Jesaja 42:16
Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.

Jesaja 43:20
så att markens djur skola ära mig, schakaler och strutsar, därför att jag låter vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken, så att mitt folk, min utkorade, kan få dricka.

Jesaja 43:21
Det folk, som jag har danat åt mig, skall förtälja mitt lov.

Jesaja 61:6
Men I skolen heta HERRENS präster, och man skall kalla eder vår Guds tjänare; I skolen få njuta av folkens skatter, och deras härlighet skall övergå till eder.

Jesaja 62:12
Och man skall kalla dem »det heliga folket», »HERRENS förlossade»; och dig själv skall man kalla »den mångbesökta staden», »staden, som ej varder övergiven».

Jesaja 66:21
Och jämväl sådana skall jag taga till mina präster, till mina leviter, säger HERREN.

Malaki 3:17
Och dessa, säger HERREN Sebaot, skall jag hava såsom min egendom på den dag, då jag utför mitt verk; och jag skall skona dem, såsom en fader skonar sin son, som tjänar honom.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

1 Petrusbrevet 2:8
Överst på sidan
Överst på sidan