Johannes 17:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.

Dansk (1917 / 1931)
Og jeg helliger mig selv for dem, for at ogsaa de skulle være helligede i Sandheden.

Norsk (1930)
og jeg helliger mig for dem, forat også de skal være helliget i sannhet.

King James Bible
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.

English Revised Version
And for their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth.
Treasury i Bibeln Kunskap

for.

Jesaja 62:1
För Sions skull vill jag icke tiga, och för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rätt går upp såsom solens sken och dess frälsning lyser såsom ett brinnande bloss.

2 Korinthierbrevet 4:15
Allt sker nämligen för eder skull, på det att nåden, genom att komma allt flera till del, må bliva så mycket större och verka en allt mer överflödande tacksägelse, Gud till ära.

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

1 Thessalonikerbr. 4:7
Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

2 Timotheosbrevet 2:10
Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull, på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och därmed evig härlighet.

I sanctify.

Johannes 10:36
huru kunnen då I, på den grund att jag har sagt mig vara Guds Son, anklaga mig för hädelse, mig som Fadern har helgat och sänt i världen?

Jeremia 1:5
»Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken.»

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

Hebreerbrevet 2:11
Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en och samme Fader. Fördenskull blyges han icke för att kalla dem bröder;

Hebreerbrevet 9:13,18,26
Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,…

Hebreerbrevet 10:5-10,29
Därför säger han vid sitt inträde i världen: »Slaktoffer och spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig;…

that.

Johannes 17:17
Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

sanctified through the truth.

Länkar
Johannes 17:19 InterJohannes 17:19 FlerspråkigJuan 17:19 SpanskaJean 17:19 FranskaJohannes 17:19 TyskaJohannes 17:19 KinesiskaJohn 17:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 17
18Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen. 19Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.
Korshänvisningar
Johannes 15:3
I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder.

Johannes 15:13
Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.

Johannes 17:20
Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig;

2 Korinthierbrevet 7:14
Och om jag inför honom har berömt mig något i fråga om eder, så har jag icke kommit på skam därmed; utan likasom vi eljest i allting hava talat sanning inför eder, så har också det som vi inför Titus hava sagt till eder berömmelse visat sig vara sanning.

Kolosserbrevet 1:6
som har kommit till eder, likasom det ock är att finna överallt i världen och där bär frukt och växer till, på samma sätt som det har gjort bland eder, allt ifrån den dag, då I hörden det och lärden i sanning känna Guds nåd.

Hebreerbrevet 10:10
Och i kraft av denna »vilja» hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi »kropp» en gång för alla har blivit offrad.

1 Johannesbrevet 3:3
Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren.

1 Johannesbrevet 3:18
Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.

Johannes 17:18
Överst på sidan
Överst på sidan