Apostagärningarna 16:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.

Dansk (1917 / 1931)
Men ved Midnat bade Paulus og Silas og sang Lovsange til Gud; og Fangerne lyttede paa dem.

Norsk (1930)
Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.

King James Bible
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.

English Revised Version
But about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns unto God, and the prisoners were listening to them;
Treasury i Bibeln Kunskap

at midnight.

Job 35:10
men ingen frågar: »Var är min Gud, min skapare, han som låter lovsånger ljuda mitt i natten,

Psaltaren 22:2
Men Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, så ock om natten, men jag får ingen ro.

Psaltaren 42:8
Om dagen må HERREN beskära sin nåd, och om natten vill jag sjunga till hans ära och bedja till mitt livs Gud.

Psaltaren 77:6
Jag vill om natten komma ihåg mitt strängaspel; i mitt hjärta vill jag utgjuta mitt bekymmer, och min ande skall eftersinna.

Psaltaren 119:55,62
Jag tänker om natten på ditt namn, HERRE, och jag håller din lag.…

Jesaja 30:29
Då skolen I sjunga såsom i en natt då man firar helig högtid, och edra hjärtan skola glädja sig, såsom när man under flöjters ljud tågar upp på HERRENS berg, upp till Israels klippa.

prayed.

Psaltaren 50:15
Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Psaltaren 77:2
På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.

Psaltaren 91:15
Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

Matteus 26:38,39
Då sade han till dem: »Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stannen kvar här och vaken med mig.»…

Lukas 22:44
Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden.

Hebreerbrevet 5:7
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

Jakobsbrevet 5:13
Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.

sang.

Apostagärningarna 5:41
Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.

Psaltaren 34:1
Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg. (2) Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.

Matteus 5:10,11
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.…

Lukas 6:22,23
Saliga ären I, när människorna för Människosonens skull hata eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn såsom något ont.…

Romabrevet 5:3
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

2 Korinthierbrevet 4:8,9,16
Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg; vi äro rådvilla, dock icke rådlösa;…

2 Korinthierbrevet 4:17
Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet --

2 Korinthierbrevet 6:10
såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.

Filipperbrevet 2:17
Men om än mitt blod bliver utgjutet såsom ett drickoffer, när jag förrättar min tempeltjänst och därvid frambär offret av eder tro, så gläder jag mig dock och deltager i allas eder glädje.

Filipperbrevet 4:4-7
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.…

Kolosserbrevet 1:24
Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen.

Kolosserbrevet 3:15-17
Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.…

1 Thessalonikerbr. 5:16-18
Varen alltid glada.…

Jakobsbrevet 1:2
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,

1 Petrusbrevet 1:6-8
Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,…

1 Petrusbrevet 4:14
Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder.

and the.

Esra 3:12,13
Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamle som hade sett det förra huset, gräto högljutt, när de sågo grunden läggas till detta hus, många åter jublade och voro så glada att de ropade med hög röst.…

Psaltaren 71:7
Jag har blivit såsom ett vidunder för många; men du är min starka tillflykt.

Sakaria 3:8
Hör härpå, Josua, du överstepräst, med dina medbröder, som sitta här inför dig (ty dessa män skola vara ett tecken): Se, jag vill låta min tjänare Telningen komma;

Länkar
Apostagärningarna 16:25 InterApostagärningarna 16:25 FlerspråkigHechos 16:25 SpanskaActes 16:25 FranskaApostelgeschichte 16:25 TyskaApostagärningarna 16:25 KinesiskaActs 16:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 16
25Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem. 26Då kom plötsligt en stark jordstöt, så att fängelsets grundvalar skakades; och i detsamma öppnades alla dörrar, och allas bojor löstes.…
Korshänvisningar
Job 35:10
men ingen frågar: »Var är min Gud, min skapare, han som låter lovsånger ljuda mitt i natten,

Psaltaren 119:55
Jag tänker om natten på ditt namn, HERRE, och jag håller din lag.

Apostagärningarna 15:22
Därefter beslöto apostlarna och de äldste, tillika med hela församlingen, att bland sig utvälja några män, som jämte Paulus och Barnabas skulle sändas till Antiokia; och de valde Judas, som kallades Barsabbas, och Silas, vilka bland bröderna voro ledande män.

Apostagärningarna 16:19
Men när hennes herrar sågo att det för dem var slut med allt hopp om vidare inkomst, grepo de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför överhetspersonerna.

Apostagärningarna 16:33
Och redan under samma timme på natten tog han dem till sig och tvådde deras sår och lät strax döpa sig med allt sitt husfolk.

Efesierbrevet 5:19
och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,

Apostagärningarna 16:24
Överst på sidan
Överst på sidan