Habackuk 3:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN, Herren är min starkhet; han gör mina fötter såsom hindens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängaspel.

Dansk (1917 / 1931)
Den Herre HERREN er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gaa paa mine Høje. Til Sangmesteren. Med Strengespil.

Norsk (1930)
Herren, Israels Gud, er min kraft, han gjør mine føtter som hindenes og lar mig skride frem over mine høider. Til sangmesteren, med min strengelek.

King James Bible
The LORD God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments.

English Revised Version
Jehovah, the Lord, is my strength, and he maketh my feet like hinds' feet, and will make me to walk upon mine high places. For the Chief Musician, on my stringed instruments.
Treasury i Bibeln Kunskap

my strength.

Psaltaren 18:1
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. (2) Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 46:1
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 45:24
Så har man betygat om mig: Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt. Till honom skola komma med blygd alla de som hava varit honom hätska.

Sakaria 10:12
Men dem skall jag göra starka i HERREN, och i hans namn skola de gå fram, säger HERREN.

2 Korinthierbrevet 12:9,10
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.…

Efesierbrevet 3:16
och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Kolosserbrevet 1:11
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

like.

2 Samuelsbokem 22:34
du som gjorde hans fötter såsom hindens och ställde mig på mina höjder,

Psaltaren 18:33
du som gjorde mina fötter såsom hindens och ställde mig på mina höjder,

to walk.

5 Mosebok 32:13
Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av markens gröda; han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan.

5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

Jesaja 58:14
då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat.

stringed instruments.

Psaltaren 4:1-8
För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David. (2) När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum; var mig nådig och hör min bön.…

Psaltaren 6:1-10
För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David. (2) HERRE, straffa mig icke i din vrede, och tukta mig icke i din förtörnelse.…

Psaltaren 54:1-7
För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David, (2) när sifiterna kommo och sade till Saul: »David håller sig nu gömd hos oss.» (3) Gud, fräls mig genom ditt namn, och skaffa mig rätt genom din makt.…

Psaltaren 55:1-23
För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David. (2) Lyssna, Gud, till min bön, och fördölj dig icke för min åkallan.…

Psaltaren 67:1-7
För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång. (2) Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,…

76:1-12*titles

Länkar
Habackuk 3:19 InterHabackuk 3:19 FlerspråkigHabacuc 3:19 SpanskaHabacuc 3:19 FranskaHabakuk 3:19 TyskaHabackuk 3:19 KinesiskaHabakkuk 3:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Habackuk 3
18Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud. 19HERREN, Herren är min starkhet; han gör mina fötter såsom hindens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängaspel.
Korshänvisningar
5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

2 Samuelsbokem 2:18
Nu funnos där tre söner till Seruja: Joab, Abisai och Asael. Och Asael var snabbfotad såsom en gasell på fältet.

2 Samuelsbokem 22:34
du som gjorde hans fötter såsom hindens och ställde mig på mina höjder,

Psaltaren 18:32
Gud, du som omgjordade mig med kraft och lät min väg vara lyckosam,

Psaltaren 18:33
du som gjorde mina fötter såsom hindens och ställde mig på mina höjder,

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 46:1
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Hga Visan 2:7
Jag besvär eder, I Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: Oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill. ----

Jesaja 45:24
Så har man betygat om mig: Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt. Till honom skola komma med blygd alla de som hava varit honom hätska.

Jesaja 58:14
då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat.

Hesekiel 36:2
Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om eder: »Rätt så, de urgamla offerhöjderna hava nu blivit vår besittning»,

Habackuk 3:18
Överst på sidan
Överst på sidan