Hebreerbrevet 13:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Alltså kunna vi dristigt säga: »Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?»

Dansk (1917 / 1931)
saa at vi kunne sige med frit Mod: »Herren er min Hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et Menneske gøre mig?«

Norsk (1930)
så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hvad kan et menneske gjøre mig?

King James Bible
So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.

English Revised Version
So that with good courage we say, The Lord is my helper; I will not fear: What shall man do unto me?
Treasury i Bibeln Kunskap

boldly.

Hebreerbrevet 4:16
Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

Hebreerbrevet 10:19
Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod,

Efesierbrevet 3:12
Och i honom kunna vi med tillförsikt frimodigt träda fram, genom tron på honom.

The Lord.

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

2 Mosebok 18:4
och den andre namnet Elieser, »ty», sade han, »min faders Gud blev mig till hjälp och räddade mig ifrån Faraos svärd». --

5 Mosebok 33:26,29
»Ingen är lik Gud, o Jesurun; till din hjälp far han fram på himmelen och i sin höghet på skyarna.…

Psaltaren 18:1,2
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. (2) Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,…

Psaltaren 27:1-3,9
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?…

Psaltaren 33:20
Vår själ väntar efter HERREN; han är vår hjälp och sköld.

Psaltaren 40:17
Är jag ock betryckt och fattig, Herren sörjer dock för mig. Min hjälp och min befriare är du; min Gud, dröj icke.

Psaltaren 54:4
Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ.

Psaltaren 63:7
Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag.

Psaltaren 94:17
Om HERREN icke vore min hjälp, så bodde min själ snart i det tysta.

Psaltaren 115:9-11
I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.…

Psaltaren 118:7-9
HERREN står mig bi, han är min hjälpare, och jag skall få se med lust på dem som hata mig.…

Psaltaren 124:8
Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 146:3
Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa.

Jesaja 41:10,14
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.…

Romabrevet 8:31
Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

I will.

Psaltaren 56:4,11,12
Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kan det som är kött göra mig?…

Psaltaren 118:6
HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?

Daniel 3:16-18
Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego och sade till konungen: »O Nebukadnessar, vi behöva icke giva dig något svar på detta.…

Matteus 10:28
Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. --

Lukas 12:4,5
Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något mer.…

Länkar
Hebreerbrevet 13:6 InterHebreerbrevet 13:6 FlerspråkigHebreos 13:6 SpanskaHébreux 13:6 FranskaHebraeer 13:6 TyskaHebreerbrevet 13:6 KinesiskaHebrews 13:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 13
5Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.» 6Alltså kunna vi dristigt säga: »Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?» 7Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 23:17
Han sade till honom: »Frukta icke; ty min fader Sauls hand skall icke träffa dig, utan du skall bliva konung över Israel, och jag skall då hava andra platsen, näst efter dig. Detta vet ock min fader Saul.»

Psaltaren 56:4
Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kan det som är kött göra mig?

Psaltaren 118:6
HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?

Hebreerbrevet 13:5
Överst på sidan
Överst på sidan