Jesaja 26:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig; till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan.

Dansk (1917 / 1931)
Ja, vi venter dig, HERRE, paa dine Dommes Sti; til dit Navn og dit Ry staar vor Sjæls Attraa.

Norsk (1930)
På dine dommers vei, Herre, ventet vi dig også; til ditt navn og ditt minne stod vår sjels attrå.

King James Bible
Yea, in the way of thy judgments, O LORD, have we waited for thee; the desire of our soul is to thy name, and to the remembrance of thee.

English Revised Version
Yea, in the way of thy judgments, O LORD, have we waited for thee; to thy name and to thy memorial is the desire of our soul.
Treasury i Bibeln Kunskap

in

Jesaja 64:4,5
Aldrig någonsin har man ju hört, aldrig har något öra förnummit, aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som vänta efter honom.…

4 Mosebok 36:13
Dessa äro de bud och rätter som HERREN genom Mose gav Israels barn, på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.

Job 23:10-12
Han vet ju vilken väg jag har vandrat; han har prövat mig, och jag har befunnits lik guld.…

Psaltaren 18:23
Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning.

Psaltaren 44:17,18
Allt detta har kommit över oss, och vi hava dock icke förgätit dig, ej heller svikit ditt förbund.…

Psaltaren 65:6
du som gör bergen fasta genom din kraft, ty du är omgjordad med makt;

Psaltaren 106:3
Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

Malaki 4:4
Tänken på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på Horeb gav stadgar och rätter för hela Israel.

Lukas 1:6
De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.

we

Jesaja 25:9
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Jesaja 33:2
HERRE, var oss nådig, dig förbida vi. Var dessas arm var morgon; ja, var vår frälsning i nödens tid.

Psaltaren 37:3-7
Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,…

Psaltaren 63:1
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.

Mika 7:7
Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas på min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig.

Apostagärningarna 1:4
När han då var tillsammans med dem, bjöd han dem och sade: »Lämnen icke Jerusalem, utan förbiden där vad Fadern har utlovat, det varom I haven hört av mig.

Romabrevet 8:25
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

2 Thessalonikerbr. 3:5
Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.

Jakobsbrevet 5:7-11
Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.…

desire

2 Samuelsbokem 23:5
Ja, är det icke så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allo stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig.

Psaltaren 13:1,2
För sångmästaren; en psalm av David.…

Psaltaren 63:1-3
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.…

Psaltaren 73:25
Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden.

Psaltaren 77:10-12
Jag svarar: Nej, detta är min plågas tid, den Högstes högra hand är ej såsom förr.…

Psaltaren 84:2
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud.

Psaltaren 143:5,6
Jag tänker på forna dagar, jag begrundar alla dina gärningar, dina händers verk eftersinnar jag.…

Hga Visan 1:2-4
Kyssar give han mig, kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin.…

Hga Visan 2:3-5
»Såsom ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar; ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun.…

Hga Visan 5:8
»Jag besvär eder, I Jerusalems döttrar, om I finnen min vän, så sägen -- ja, vad skolen I säga honom? Att jag är sjuk av kärlek!»

Länkar
Jesaja 26:8 InterJesaja 26:8 FlerspråkigIsaías 26:8 SpanskaÉsaïe 26:8 FranskaJesaja 26:8 TyskaJesaja 26:8 KinesiskaIsaiah 26:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 26
7Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig. 8Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig; till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan. 9Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 3:15
Och Gud sade ytterligare till Mose: »Så skall du säga till Israels barn: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta skall vara mitt namn evinnerligen, och så skall man nämna mig från släkte till släkte.

Psaltaren 130:5
Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

Jesaja 12:4
och skolen säga på den tiden: »Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken; förtäljen att hans namn är högt.

Jesaja 24:15
»Ären därför HERREN i österns bygder, även i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.»

Jesaja 25:1
HERRE, du är min Gud; jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, ty du gör underfulla ting, du utför rådslut ifrån fordom tid, fasta och beståndande.

Jesaja 26:13
HERREN, vår Gud, andra herrar än du hava härskat över oss, men allenast dig prisa vi, allenast ditt namn.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Jesaja 49:23
Och konungar skola vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de skola falla ned inför dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall förnimma, att jag är HERREN och att de som förbida mig icke komma på skam.

Jesaja 51:4
Akta på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty från mig skall lag utgå, och min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken.

Jesaja 56:1
Så säger HERREN: Akten på vad rätt är och öven rättfärdighet, ty min frälsning kommer snart, och snart bliver min rättfärdighet uppenbarad.

Mika 4:5
Ja, alla andra folk vandra vart och ett i sin guds namn, men vi vilja vandra i HERRENS, vår Guds, namn, alltid och evinnerligen.

Jesaja 26:7
Överst på sidan
Överst på sidan