Jesaja 12:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
och skolen säga på den tiden: »Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken; förtäljen att hans namn är högt.

Dansk (1917 / 1931)
og sige paa hin Dag: Tak HERREN, paakald hans Navn, gør hans Gerninger kendt blandt Folkene, kundgør, at hans Navn er højt!

Norsk (1930)
Og I skal si på den tid: Takk Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blandt folkene, forkynn at hans navn er ophøiet!

King James Bible
And in that day shall ye say, Praise the LORD, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.

English Revised Version
And in that day shall ye say, Give thanks unto the LORD, call upon his name, declare his doings among the peoples, make mention that his name is exalted.
Treasury i Bibeln Kunskap

in that day

Jesaja 12:1
På den tiden skall du säga: »Jag tackar dig, HERRE, ty väl var du vred på mig, men din vrede har upphört, och du tröstar mig.

Psaltaren 106:47,48
Fräls oss, HERRE, vår Gud, och församla oss från hedningarna, så att vi få prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. ----…

Psaltaren 113:1-3
Halleluja! Loven, I HERRENS tjänare, loven HERRENS namn.…

Psaltaren 117:1
Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.

call upon his name.

2 Mosebok 33:19
Han svarade: »Jag skall låta all min skönhet gå förbi dig där du står, och jag skall utropa namnet 'HERREN' inför dig; jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.

2 Mosebok 34:5-7
Då steg HERREN ned i molnskyn. Och han ställde sig där nära intill honom och åkallade HERRENS namn.…

1 Krönikeboken 16:8
»Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken.

Psaltaren 105:1
Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken.

declare

Jesaja 66:19
Och jag skall göra ett tecken bland dem; och några av dem som bliva räddade skall jag sända såsom budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttfolken, till Tubal och Javan, till havsländerna i fjärran, som icke hava hört något om mig eller sett min härlighet; och de skola förkunna min härlighet bland folken.

Psaltaren 9:11
Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.

Psaltaren 22:31
Man skall träda upp och förkunna hans rättfärdighet, ja, bland folk som skola födas att han har gjort det.

Psaltaren 40:5
Stora äro de under du har gjort, HERRE, min Gud, och de tankar du har tänkt för oss; dig är intet likt. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de stå icke till att räkna.

Psaltaren 71:16-18
Jag skall frambära Herrens, HERRENS väldiga gärningar; jag skall prisa din rättfärdighet, ja, din allenast.…

Psaltaren 73:28
Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud; jag söker min tillflykt hos Herren, HERREN, för att kunna förtälja alla dina gärningar.

Psaltaren 96:3
Förtäljen bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under.

Psaltaren 107:22
de må offra lovets offer och förtälja hans verk med jubel.

Psaltaren 145:4-6
Det ena släktet prisar för det andra dina verk, de förkunna dina väldiga gärningar.…

Jeremia 50:2
Förkunnen detta bland folken och kungören det, och resen upp ett baner; kungören det, döljen det icke. Sägen: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad, ja, dess avgudar hava kommit på skam, dess eländiga avgudar äro krossade.

Jeremia 51:9,10
»Ja, vi hava sökt hela Babel, men hon har icke kunnat helas; låt oss lämna henne och gå var och en till sitt land. Ty hennes straffdom räcker upp till himmelen och når allt upp till skyarna.…

Johannes 17:26
Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem.»

his name

Jesaja 2:11,17
Ty människornas högmodiga ögon skola bliva ödmjukade, och männens övermod skall bliva nedböjt, och HERREN allena skall vara hög på den dagen.…

Jesaja 25:1
HERRE, du är min Gud; jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, ty du gör underfulla ting, du utför rådslut ifrån fordom tid, fasta och beståndande.

Jesaja 33:5
HERREN är hög, ty han bor i höjden; han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet.

2 Mosebok 15:2
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

1 Krönikeboken 29:11
Dig, HERRE, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.

Nehemja 9:5
Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

Psaltaren 18:46
HERREN lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare min frälsnings Gud!

Psaltaren 21:13
Upphöjd vare du, HERREN, i din makt; vi vilja besjunga och lovsäga din hjältekraft.

Psaltaren 34:3
Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.

Psaltaren 46:10
»Bliven stilla och besinnen att jag är Gud; hög varder jag bland hedningarna, hög på jorden.»

Psaltaren 57:5
Upphöjd vare du, Gud, över himmelen; över hela jorden sträcke sig din ära.

Psaltaren 97:9
Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

Psaltaren 113:5
Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud, han som sitter så högt,

Filipperbrevet 2:9-11
Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn…

Länkar
Jesaja 12:4 InterJesaja 12:4 FlerspråkigIsaías 12:4 SpanskaÉsaïe 12:4 FranskaJesaja 12:4 TyskaJesaja 12:4 KinesiskaIsaiah 12:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 12
3Och I skolen ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor 4och skolen säga på den tiden: »Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken; förtäljen att hans namn är högt. 5Lovsjungen HERREN, ty han har gjort härliga ting; detta vare kunnigt över hela jorden.…
Korshänvisningar
Psaltaren 105:1
Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken.

Psaltaren 145:4
Det ena släktet prisar för det andra dina verk, de förkunna dina väldiga gärningar.

Psaltaren 148:13
Ja, de må lova HERRENS namn, ty hans namn allena är högt, hans majestät når över jorden och himmelen.

Jesaja 24:15
»Ären därför HERREN i österns bygder, även i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.»

Jesaja 26:8
Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig; till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan.

Jesaja 42:12
Given HERREN ära och förkunnen hans lov i havsländerna.

Jesaja 48:20
Dragen ut från Babel, flyn ifrån kaldéernas land; förkunnen det med fröjderop och låten det bliva känt, utbreden ryktet därom till jordens ända; sägen: »HERREN har förlossat sin tjänare Jakob.»

Malaki 1:11
Från solens uppgång ända till dess nedgång är ju mitt namn stort bland folken, och överallt frambäras rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn; ja, mitt namn är stort bland folken, säger HERREN Sebaot.

Jesaja 12:3
Överst på sidan
Överst på sidan