2 Thessalonikerbr. 3:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.

Dansk (1917 / 1931)
Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

Norsk (1930)
Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

King James Bible
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

English Revised Version
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patience of Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

the Lord.

1 Kungaboken 8:58
utan böja våra hjärtan till sig, så att vi alltid vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rätter, dem som han har givit våra fäder.

1 Krönikeboken 29:18
HERRE, Abrahams, Isaks och Israels, våra fäders, Gud, låt evinnerligen ditt folks hjärtas håg och tankar vara redo till sådant, och vänd deras hjärtan till dig.

Psaltaren 119:5,36
O att mina vägar vore rätta, så att jag hölle dina stadgar!…

Ordspråksboken 3:6
På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

Jeremia 10:23
Jag vet det, HERRE: människans väg beror ej av henne, det står icke i vandrarens makt att rätt styra sina steg.

Jakobsbrevet 1:16-18
Faren icke vilse, mina älskade bröder.…

into.

5 Mosebok 30:6
Och HERREN, din Gud. skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, för att du må leva.

Jeremia 31:33
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 8:28
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

1 Korinthierbrevet 8:3
Men den som älskar Gud, han är känd av honom.

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

1 Johannesbrevet 4:19
Vi älska, därför att han först har älskat oss.

and into.

Psaltaren 40:1
För sångmästaren; av David; en psalm. (2) Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Psaltaren 130:5,6
Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.…

Klagovisorna 3:26
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN.

Lukas 12:36,37
Och varen I lika tjänare som vänta på att deras herre skall bryta upp från bröllopet, för att strax kunna öppna för honom, när han kommer och klappar.…

Romabrevet 8:25
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

Filipperbrevet 3:20,21
Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,…

1 Thessalonikerbr. 1:3,10
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.…

2 Timotheosbrevet 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Titusbrevet 2:13
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Hebreerbrevet 9:28
så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning.

2 Petrusbrevet 3:12
medan I förbiden och påskynden Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skola upplösas av eld, och himlakroppar smälta av hetta!

Uppenbarelseboken 3:10,11
Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.…

Uppenbarelseboken 13:10
Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

the patient waiting for Christ.

Hebreerbrevet 12:2,3
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.…

1 Petrusbrevet 4:1
Då nu Kristus har lidit till köttet, så väpnen ock I eder med samma sinne; ty den som har lidit till köttet har icke längre något att skaffa med synd.

Länkar
2 Thessalonikerbr. 3:5 Inter2 Thessalonikerbr. 3:5 Flerspråkig2 Tesalonicenses 3:5 Spanska2 Thessaloniciens 3:5 Franska2 Thessalonicher 3:5 Tyska2 Thessalonikerbr. 3:5 Kinesiska2 Thessalonians 3:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Thessalonikerbr. 3
4Och vi hava den tillförsikten till eder i Herren, att I både nu gören och framgent skolen göra vad vi bjuda eder. 5Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.
Korshänvisningar
1 Thessalonikerbr. 3:11
Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till eder.

Uppenbarelseboken 1:9
Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

2 Thessalonikerbr. 3:4
Överst på sidan
Överst på sidan