Psaltaren 24:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han skall undfå välsignelse av HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud.

Dansk (1917 / 1931)
han faar Velsignelse fra HERREN, Retfærdighed fra sin Frelses Gud.

Norsk (1930)
Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.

King James Bible
He shall receive the blessing from the LORD, and righteousness from the God of his salvation.

English Revised Version
He shall receive a blessing from the LORD, and righteousness from the God of his salvation.
Treasury i Bibeln Kunskap

receive

Psaltaren 50:23
den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning.»

Psaltaren 67:6,7
Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.…

Psaltaren 72:17
Hans namn förblive evinnerligen; så länge solen skiner, fortplante sig hans namn. Och i honom välsigne man sig; alla hedningar prise honom säll.

Psaltaren 115:12,13
HERREN har tänkt på oss, han skall välsigna, han skall välsigna Israels hus, han skall välsigna Arons hus,…

Psaltaren 128:1-5
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.…

4 Mosebok 6:24-27
HERREN välsigne dig och bevare dig.…

Jesaja 33:15-17
Den som vandrar i rättfärdighet och talar, vad rätt är, den som föraktar, vad som vinnes genom orätt och våld, och den som avhåller sina händer från att taga mutor, den som tillstoppar sina öron för att icke höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att icke se, vad ont är,…

Matteus 5:3-12
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.…

Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Romabrevet 4:6-9
Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:…

Galaterbrevet 3:9,14
Alltså bliva de som låta det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde.…

Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

1 Petrusbrevet 3:9
Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel.

righteousness

Jesaja 46:13
Se, jag låter min hjälp nalkas, den är ej långt borta, och min frälsning dröjer icke; jag giver frälsning i Sion och min härlighet åt Israel.

Jesaja 51:5,6,8
Min rättfärdighet är nära, min frälsning går fram, och mina armar skola skaffa rätt bland folken; havsländerna bida efter mig och hoppas på min arm.…

Jesaja 54:17
Och nu skall intet vapen, som smides mot dig, hava någon lycka; var tunga, som upphäver sig för att gå till rätta med dig, skall du få domfälld. Detta är HERRENS tjänares arvedel, den rätt de skola undfå av mig, säger HERREN.

Jesaja 61:10
Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Romabrevet 3:22
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.

Romabrevet 5:17,18
Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skola ännu mycket mer de som undfå den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv, också det genom en enda, Jesus Kristus. --…

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

2 Korinthierbrevet 5:21
Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.

Galaterbrevet 5:5
Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.

Filipperbrevet 3:9
och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av tron.

God

Psaltaren 68:19
Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning. Sela.

Psaltaren 88:1
En sång, en psalm av Koras söner; för sångmästaren, till Mahalat-leannót; en sång av esraiten Heman. (2) HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 45:17
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.

Titusbrevet 2:10-14
att icke begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken bliva en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära.…

Titusbrevet 3:4-6
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades,…

Länkar
Psaltaren 24:5 InterPsaltaren 24:5 FlerspråkigSalmos 24:5 SpanskaPsaume 24:5 FranskaPsalm 24:5 TyskaPsaltaren 24:5 KinesiskaPsalm 24:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 24
4Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt. 5Han skall undfå välsignelse av HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. 6Sådant är det släkte som frågar efter honom; de som söka ditt ansikte, de äro Jakobs barn. Sela.…
Korshänvisningar
Psaltaren 19:11
Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.

Psaltaren 36:10
Låt din nåd förbliva över dem som känna dig och din rättfärdighet över de rättsinniga.

Psaltaren 72:1
Av Salomo. Gud, giv åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungasonen.

Psaltaren 88:1
En sång, en psalm av Koras söner; för sångmästaren, till Mahalat-leannót; en sång av esraiten Heman. (2) HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig.

Psaltaren 115:13
han skall välsigna dem som frukta HERREN, de små såväl som de stora.

Psaltaren 24:4
Överst på sidan
Överst på sidan