Galaterbrevet 5
Svenska (1917)
1För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

2Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn. 3Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen. 4I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden. 5Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp. 6Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

7I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyden sanningen? 8Till sådant kom ingen maning från honom som har kallat eder. 9Litet surdeg syrar hela degen. 10För min del har jag i Herren den tillförsikten till eder, att I icke häri skolen tänka på annat sätt; men den som vållar förvirring bland eder, han skall bära sin dom, vem han än må vara. 11Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen. -- 12Jag skulle önska att de män som uppvigla eder läte omskära sig ända till avstympning.

13I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken. 14Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: »Du skall älska din nästa såsom dig själv.» 15Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.

16Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. 17Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen. 18Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen. 19Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, 20avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, 21missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel. 22Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, 23saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. 24Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.

25Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande. 26Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det att vi utmana varandra och avundas varandra.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Galatians 4
Top of Page
Top of Page