4 Mosebok 14:28
Parallella Vers
Svenska (1917)
Säg nu till dem: 'Så sant jag lever, säger HERREN, jag skall göra med eder såsom I själva haven sagt inför mig.

Dansk (1917 / 1931)
Sig til dem: Saa sandt jeg lever — lyder det fra HERREN — som I har raabt mig i Øret, saaledes vil jeg handle med eder!

Norsk (1930)
Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren: Som I har talt for mine ører*, således vil jeg gjøre med eder:

King James Bible
Say unto them, As truly as I live, saith the LORD, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you:

English Revised Version
Say unto them, As I live, saith the LORD, surely as ye have spoken in mine ears, so will I do to you:
Treasury i Bibeln Kunskap

as truly

4 Mosebok 14:21,23
Men så sant jag lever, och så sant hela jorden skall bliva full av HERRENS härlighet:…

4 Mosebok 26:64,65
Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,…

4 Mosebok 32:11
'Av de män som hava dragit upp ur Egypten skall ingen som är tjugu år gammal eller därutöver få se det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob -- eftersom de icke i allt hava efterföljt mig

5 Mosebok 1:35
»Sannerligen, ingen av dessa män, i detta onda släkte, skall få se det goda land som jag med ed har lovat giva åt edra fäder,

Psaltaren 90:8,9
Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.…

Hebreerbrevet 3:17
Och vilka voro de som han var förtörnad på i fyrtio år? Var det icke de som hade syndat, de »vilkas kroppar föllo i öknen»?

as ye have

Psaltaren 14:2
HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud.

Länkar
4 Mosebok 14:28 Inter4 Mosebok 14:28 FlerspråkigNúmeros 14:28 SpanskaNombres 14:28 Franska4 Mose 14:28 Tyska4 Mosebok 14:28 KinesiskaNumbers 14:28 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
4 Mosebok 14
27»Huru länge skall denna onda menighet fortfara att knorra mot mig? Ty jag har hört huru Israels barn knorra mot mig. 28Säg nu till dem: 'Så sant jag lever, säger HERREN, jag skall göra med eder såsom I själva haven sagt inför mig. 29Här i öknen skola edra döda kroppar bliva liggande; så skall det gå eder alla, så många I ären som haren blivit inmönstrade, alla som äro tjugu år gamla eller därutöver, eftersom I haven knorrat mot mig.…
Korshänvisningar
Hebreerbrevet 3:17
Och vilka voro de som han var förtörnad på i fyrtio år? Var det icke de som hade syndat, de »vilkas kroppar föllo i öknen»?

4 Mosebok 11:1
Men folket knorrade, och detta misshagade HERREN. Ty när HERREN hörde det, upptändes hans vrede, och HERRENS eld begynte brinna ibland dem och förtärde de som voro ytterst i lägret.

4 Mosebok 14:2
Och alla Israels barn knorrade emot Mose och Aron, och hela menigheten sade till dem: »O att vi hade fått dö i Egyptens land, eller att vi hade fått dö här i öknen!

4 Mosebok 14:21
Men så sant jag lever, och så sant hela jorden skall bliva full av HERRENS härlighet:

4 Mosebok 14:39
Och Mose talade detta till alla Israels barn. Då blev folket mycket sorgset.

4 Mosebok 32:11
'Av de män som hava dragit upp ur Egypten skall ingen som är tjugu år gammal eller därutöver få se det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob -- eftersom de icke i allt hava efterföljt mig

5 Mosebok 1:34
Då nu HERREN hörde edra ord, blev han förtörnad och svor och sade:

5 Mosebok 2:14
Och den tid som åtgick för vår vandring från Kades-Barnea, till dess vi gingo över bäcken Sered. var trettioåtta år, och under denna tid förgicks hela den släktet, alla stridbara män i lägret, såsom Herren hade svurit att det skulle gå dem.

5 Mosebok 2:15
Ja, Herrens hand drabbade dem, och han sände förödelse i lägret bland dem och ryckte dem bort därur, så att de förgingos.

Job 21:20
Med egna ögon borde han se sitt fall, och av den Allsmäktiges vrede borde han få dricka.

Psaltaren 95:11
Så svor jag då i min vrede: »De skola icke komma in i min vila.»

Psaltaren 106:26
Då lyfte han upp sin hand mot dem och svor att slå ned dem i öknen,

Hesekiel 12:25
nej, jag, HERREN, skall tala det ord som jag vill tala, och det skall fullbordas, utan att länge fördröjas. Ja, du gensträviga släkte, i edra dagar skall jag tala ett ord och skall ock fullborda det, säger Herren, HERREN.

4 Mosebok 14:27
Överst på sidan
Överst på sidan