4.Mosebog 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERREN talede saaledes til Moses i Sinaj Ørken i Aabenbaringsteltet paa den første Dag i den anden Maaned af det andet Aar efter deres Udvandring fra Ægypten:1Og Herren talte til Moses i Sinai ørken i sammenkomstens telt på den første dag i den annen måned i det annet år efterat de var gått ut av Egyptens land, og sa: 1Och HERREN talade till Mose i Sinais öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land; han sade:
2Optag det samlede Tal paa hele Israeliternes Menighed efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved at tælle Navnene paa alle af Mandkøn, Hoved for Hoved;2Ta op manntall over hele Israels barns menighet efter deres ætter og familier og skriv op deres navn - alle som er av mannkjønn, en for en, 2»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras släkter och efter deras familjer, vart namn räknat särskilt, allt mankön, var person för sig;
3fra Tyveaarsalderen og opefter skal du og Aron mønstre alle vaabenføre Mænd i Israel, Hærafdeling for Hærafdeling;3fra tyveårsalderen og opover; alle dem i Israel som kan dra ut i krig, skal I mønstre, hær efter hær, du og Aron. 3alla stridbara män i Israel, de män som äro tjugu år gamla eller därutöver, dem skolen I inmönstra efter deras häravdelningar, du och Aron.
4en Mand af hver Stamme skal hjælpe eder dermed, Overhovedet for Stammens Fædrenehuse.4I skal ha med eder en mann for hver stamme, den som er overhode for stammens familier. 4I skolen därvid taga till eder en man av var stam, den som är huvudman för sin stams familjer.
DANNORSVE
5Navnene paa de Mænd, der skal staa eder bi, er følgende: Af Ruben Elizur, Sjede'urs Søn;5Dette er navnene på de menn som I skal ha til hjelp: For Ruben: Elisur, Sede'urs sønn, 5Och dessa äro namnen på de män som skola biträda eder: av Ruben: Elisur, Sedeurs son;
6af Simeon Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn;6for Simeon: Selumiel, Surisaddais sønn, 6av Simeon: Selumiel, Surisaddais son;
7af Juda Nahasjon, Amminadabs Søn;7for Juda: Nahson, Amminadabs sønn, 7av Juda: Naheson, Amminadabs son;
8af Issakar Netan'el, Zuars Søn;8for Issakar: Netanel, Suars sønn, 8av Isaskar: Netanel, Suars son;
DANNORSVE
9af Zebulon Eliab, Helons Søn;9for Sebulon: Eliab, Helons sønn, 9av Sebulon: Eliab, Helons son;
10af Josefs Sønner: Af Efraim Elisjama, Ammihuds Søn, af Manasse Gamliel, Pedazurs Søn;10for Josefs sønner, for Efra'im: Elisama, Ammihuds sønn, for Manasse: Gamliel, Pedasurs sønn, 10av Josefs barn: av Efraim: Elisama, Ammihuds son; av Manasse: Gamliel, Pedasurs son;
11af Benjamin Abidan, Gid'onis Søn;11for Benjamin: Abidan, Gideonis sønn, 11av Benjamin: Abidan, Gideonis son;
12af Dan Ahiezer, Ammisjaddajs Søn;12for Dan: Akieser, Ammisaddais sønn, 12av Dan: Ahieser, Ammisaddais son;
13af Aser Pag'iel, Okrans Søn;13for Aser: Pagiel, Okrans sønn, 13av Aser: Pagiel, Okrans son;
DANNORSVE
14af Gad Eljasaf, De'uels Søn,14for Gad: Eljasaf, De'uels sønn, 14av Gad: Eljasaf, Deguels son;
15og af Naftali Ahira, Enans Søn.15for Naftali: Akira, Enans sønn. 15av Naftali: Ahira, Enans son.»
16Det var de Mænd, der udtoges af Menigheden, Øversterne for deres Fædrenestammer, Overhovederne for Israels Stammer.16Dette var menighetens utkårne, høvdingene for sine fedrenestammer, overhodene for Israels tusener. 16Dessa voro ombud för menigheten, hövdingar för sina fädernestammar, huvudmän för Israels ätter.
DANNORSVE
17Da tog Moses, og Aron disse Mænd, hvis Navne var nævnet,17Da lot Moses og Aron disse menn, som var nevnt ved navn, komme, 17Och Mose och Aron togo till sig dessa namngivna män;
18og de kaldte hele Menigheden sammen paa den første Dag i den anden Maaned. Saa lod de sig indføre i Familielisterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, Hoved for Hoved,18og de samlet hele menigheten på den første dag i den annen måned; og de lot sig innføre i ættelistene med sine navn, efter sine ætter og familier, fra tyveårsalderen og opover, en for en, 18och sedan de hade församlat hela menigheten på första dagen i andra månaden, blev folket infört i förteckningen efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, var person för sig,
19som HERREN havde paalagt Moses. Saaledes mønstrede han dem i Sinaj Ørken.19således som Herren hadde befalt Moses; og han mønstret dem i Sinai ørken. 19allt såsom HERREN hade bjudit Mose; och han mönstrade dem i Sinais öken.
20Rubens, Israels førstefødtes, Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene Hoved for Hoved, alle af Mandkøn fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,20Efterkommerne av Rubens sønner - han som var Israels førstefødte - opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, en for en, alt mannkjønn fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 20Och avkomlingarna av Rubens, Israels förstföddes, söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
DANNORSVE
21de, som mønstredes af Rubens Stamme, udgjorde 46 500.21så mange som blev mønstret av Rubens stamme, var seks og firti tusen og fem hundre. 21så många av Rubens stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiosex tusen fem hundra.
22Simeons Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, saa mange af dem, som mønstredes ved Optælling af Navnene Hoved for Hoved, alle af Mandkøn, fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,22Efterkommerne av Simeons sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, så mange av dem som blev mønstret, en for en, alt mannkjønn fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 22Avkomlingarna av Simeons söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, så många som inmönstrades, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
23de, som mønstredes af Simeons Stamme, udgjorde 59 300.23så mange som blev mønstret av Simeons stamme, var ni og femti tusen og tre hundre. 23så många av Simeons stam som inmönstrades, utgjorde femtionio tusen tre hundra.
24Gads Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,24Efterkommerne av Gads sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 24Avkomlingarna av Gads söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
25de, som mønstredes af Gads Stamme, udgjorde 45 650.25så mange som blev mønstret av Gads stamme, var fem og firti tusen, seks hundre og femti. 25så många av Gads stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra femtio.
DANNORSVE
26Judas Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,26Efterkommerne av Judas sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 26Avkomlingarna av Judas söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
27de, som mønstredes af Judas Stamme, udgjorde 74 600.27så mange som blev mønstret av Juda stamme, var fire og sytti tusen og seks hundre. 27så många av Juda stam som inmönstrades, utgjorde sjuttiofyra tusen sex hundra.
28Issakars Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,28Efterkommerne av Issakars sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 28Avkomlingarna av Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
29de, som mønstredes af Issakars Stamme, udgjorde 54 400.29så mange som blev mønstret av Issakars stamme, var fire og femti tusen og fire hundre. 29så många av Isaskars stam son inmönstrades, utgjorde femtiofyra tusen fyra hundra.
30Zebulons Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,30Efterkommerne av Sebulons sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 30Avkomlingarna av Sebulons söner upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
DANNORSVE
31de, som mønstredes af Zebulons Stamme, udgjorde 57 400.31så mange som blev mønstret av Sebulons stamme, var syv og femti tusen og fire hundre. 31så många av Sebulons stam som inmönstrades, utgjorde femtiosju tusen fyra hundra.
32Josefs Sønner: Efraims Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,32Josefs barn: Efterkommerne av Efra'ims sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 32Avkomlingarna av Josefs söner: Avkomlingarna av Efraims söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
33de, som mønstredes af Efraims Stamme, udgjorde 40 500;33så mange som blev mønstret av Efra'ims stamme, var firti tusen og fem hundre; 33så många av Efraims stam som inmönstrades; utgjorde fyrtio tusen fem hundra.
34Manasses Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,34efterkommerne av Manasses sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 34Avkomlingarna av Manasses söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
35de, som mønstredes af Manasses Stamme, udgjorde 32 200.35så mange som blev mønstret av Manasse stamme, var to og tretti tusen og to hundre. 35så många av Manasse stam som inmönstrades, utgjorde trettiotvå tusen två hundra.
DANNORSVE
36Benjamins Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,36Efterkommerne av Benjamins sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 36Avkomlingarna av Benjamins söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
37de, som mønstredes at Benjamins Stamme, udgjorde 35 400.37så mange som blev mønstret av Benjamins stamme, var fem og tretti tusen og fire hundre. 37så många av Benjamins stam som inmönstrades, utgjorde trettiofem tusen fyra hundra.
38Dans Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,38Efterkommerne av Dans sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 38Avkomlingarna av Dans söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
39de, som mønstredes af Dans Stamme, udgjorde 62 700.39så mange som blev mønstret av Dans stamme, var to og seksti tusen og syv hundre. 39så många av Dans stam som inmönstrades, utgjorde sextiotvå tusen sju hundra.
40Asers Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,40Efterkommerne av Asers sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 40Avkomlingarna av Asers söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
DANNORSVE
41de, som mønstredes af Asers Stamme, udgjorde 41 500.41så mange som blev mønstret av Asers stamme, var en og firti tusen og fem hundre. 41så många av Asers stam som inmönstrades, utgjorde fyrtioett tusen fem hundra.
42Naftalis Sønner, deres Efterkommere efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, ved Optælling af Navnene fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd,42Efterkommerne av Naftalis sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig, 42Avkomlingarna av Naftalis söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,
43de, som mønstredes af Naftalis Stamme, udgjorde 53 400.43så mange som blev mønstret av Naftali stamme, var tre og femti tusen og fire hundre. 43så många av Naftali stam som inmönstrades, utgjorde femtiotre tusen fyra hundra.
44Det var dem, som mønstredes, dem, Moses og Aron og Israels tolv Øverster, en for hvert Fædrenehus, mønstrede.44Dette var de som blev mønstret, de som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstret, og høvdingene var tolv i tallet, en for hver stamme. 44Dessa voro de inmönstrade, de som blevo inmönstrade av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män, som företrädde var och en sin stamfamilj.
45Og alle, som mønstredes af Israeliterne efter deres Fædrenehuse fra Tyveaarsalderen og opefter, alle vaabenføre Mænd i Israel,45Og alle de av Israels barn som blev mønstret efter sine familier, fra tyveårsalderen og opover, alle i Israel som kunde dra ut i krig, 45Och alla de av Israels barn som inmönstrades, efter deras familjer, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män i Israel,
46alle, som mønstredes, udgjorde 603 550.46så mange som blev mønstret, var seks hundre og tre tusen, fem hundre og femti; 46alla dessa inmönstrade utgjorde sex hundra tre tusen fem hundra femtio.
DANNORSVE
47Men Leviterne efter deres Fædrenestamme mønstredes ikke sammen med dem.47Men levittene efter sin fedrenestamme blev ikke mønstret sammen med dem. 47Men leviterna i sin fädernestam blevo icke inmönstrade med de övriga.
48HERREN talede til Moses og sagde:48For Herren talte til Moses og sa: 48Ty HERREN talade till Mose och sade:
49Kun Levis Stamme maa du ikke mønstre, og dens samlede Tal maa du ikke optage sammen med de andre Israeliters.49Bare Levi stamme skal du ikke mønstre, og over dem skal du ikke opta manntall sammen med de andre Israels barn. 49Levi stam allenast skall du icke inmönstra, och du skall icke räkna antalet av dem med de övriga israeliterna;
50Du skal overdrage Leviterne Tilsynet med Vidnesbyrdets Bolig, alle dens Redskaber og alt dens Tilbehør; de skal bære Boligen og alle dens Redskaber, de skal betjene den, og rundt om Boligen skal de have deres Lejr.50Men du skal sette levittene over vidnesbyrdets tabernakel og over alle dets redskaper og over alt som hører til; de skal bære tabernaklet og alle dets redskaper, og de skal tjene ved tabernaklet og leire sig rundt omkring det. 50utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. De skola bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst därvid; och runt omkring tabernaklet skola de hava sitt läger.
DANNORSVE
51Naar Boligen skal bryde op, skal Leviterne tage den ned, og naar Boligen skal gaa i Lejr, skal Leviterne rejse den. Enhver Lægmand, der kommer den nær, skal lide Døden.51Når tabernaklet skal bryte op, skal levittene ta det ned, og når tabernaklet skal leire sig, skal levittene reise det op; kommer nogen fremmed*;51När tabernaklet skall bryta upp, skola leviterna nedtaga det, och när tabernaklet skall slås upp, skola leviterna uppsätta det; men om någon främmande kommer därvid, skall han dödas.
52Israeliterne skal lejre sig hver i sin Lejrafdeling og under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling,52Israels barn skal leire sig, hver i sin leir og hver ved sitt banner, hær for hær. 52De övriga israeliterna skola lägra sig var och en i sitt läger, och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar;
53men Leviterne skal lejre sig rundt om Vidnesbyrdets Bolig, for at der ikke skal komme Vrede over Israeliternes Menighed; og Leviterne skal tage Vare paa, hvad der er at varetage ved Vidnesbyrdets Bolig.53Men levittene skal leire sig rundt omkring vidnesbyrdets tabernakel, forat det ikke skal komme vrede over Israels barns menighet; og levittene skal ta vare på det som er å vareta ved vidnesbyrdets tabernakel. 53men leviterna skola lägra sig runt omkring vittnesbördets tabernakel, för att icke förtörnelse må komma över Israels barns menighet; och leviterna skola iakttaga vad som är att iakttaga vid vittnesbördets tabernakel.
54Og Israeliterne gjorde ganske, hvad HERREN havde paalagt Moses.54Og Israels barn gjorde så; de gjorde i ett og alt således som Herren hadde befalt Moses. 54Och Israels barn gjorde så; de gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit Mose.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Leviticus 27
Top of Page
Top of Page