4 Mosebok 1
Svenska (1917)
1Och HERREN talade till Mose i Sinais öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land; han sade: 2»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras släkter och efter deras familjer, vart namn räknat särskilt, allt mankön, var person för sig; 3alla stridbara män i Israel, de män som äro tjugu år gamla eller därutöver, dem skolen I inmönstra efter deras häravdelningar, du och Aron. 4I skolen därvid taga till eder en man av var stam, den som är huvudman för sin stams familjer.

5Och dessa äro namnen på de män som skola biträda eder: av Ruben: Elisur, Sedeurs son; 6av Simeon: Selumiel, Surisaddais son; 7av Juda: Naheson, Amminadabs son; 8av Isaskar: Netanel, Suars son; 9av Sebulon: Eliab, Helons son; 10av Josefs barn: av Efraim: Elisama, Ammihuds son; av Manasse: Gamliel, Pedasurs son; 11av Benjamin: Abidan, Gideonis son; 12av Dan: Ahieser, Ammisaddais son; 13av Aser: Pagiel, Okrans son; 14av Gad: Eljasaf, Deguels son; 15av Naftali: Ahira, Enans son.» 16Dessa voro ombud för menigheten, hövdingar för sina fädernestammar, huvudmän för Israels ätter.

17Och Mose och Aron togo till sig dessa namngivna män; 18och sedan de hade församlat hela menigheten på första dagen i andra månaden, blev folket infört i förteckningen efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, var person för sig, 19allt såsom HERREN hade bjudit Mose; och han mönstrade dem i Sinais öken.

20Och avkomlingarna av Rubens, Israels förstföddes, söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 21så många av Rubens stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiosex tusen fem hundra.

22Avkomlingarna av Simeons söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, så många som inmönstrades, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 23så många av Simeons stam som inmönstrades, utgjorde femtionio tusen tre hundra.

24Avkomlingarna av Gads söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 25så många av Gads stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra femtio.

26Avkomlingarna av Judas söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 27så många av Juda stam som inmönstrades, utgjorde sjuttiofyra tusen sex hundra.

28Avkomlingarna av Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 29så många av Isaskars stam son inmönstrades, utgjorde femtiofyra tusen fyra hundra.

30Avkomlingarna av Sebulons söner upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 31så många av Sebulons stam som inmönstrades, utgjorde femtiosju tusen fyra hundra.

32Avkomlingarna av Josefs söner: Avkomlingarna av Efraims söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 33så många av Efraims stam som inmönstrades; utgjorde fyrtio tusen fem hundra.

34Avkomlingarna av Manasses söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 35så många av Manasse stam som inmönstrades, utgjorde trettiotvå tusen två hundra.

36Avkomlingarna av Benjamins söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 37så många av Benjamins stam som inmönstrades, utgjorde trettiofem tusen fyra hundra.

38Avkomlingarna av Dans söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 39så många av Dans stam som inmönstrades, utgjorde sextiotvå tusen sju hundra.

40Avkomlingarna av Asers söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 41så många av Asers stam som inmönstrades, utgjorde fyrtioett tusen fem hundra.

42Avkomlingarna av Naftalis söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, 43så många av Naftali stam som inmönstrades, utgjorde femtiotre tusen fyra hundra.

44Dessa voro de inmönstrade, de som blevo inmönstrade av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män, som företrädde var och en sin stamfamilj. 45Och alla de av Israels barn som inmönstrades, efter deras familjer, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män i Israel, 46alla dessa inmönstrade utgjorde sex hundra tre tusen fem hundra femtio.

47Men leviterna i sin fädernestam blevo icke inmönstrade med de övriga. 48Ty HERREN talade till Mose och sade: 49Levi stam allenast skall du icke inmönstra, och du skall icke räkna antalet av dem med de övriga israeliterna; 50utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. De skola bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst därvid; och runt omkring tabernaklet skola de hava sitt läger. 51När tabernaklet skall bryta upp, skola leviterna nedtaga det, och när tabernaklet skall slås upp, skola leviterna uppsätta det; men om någon främmande kommer därvid, skall han dödas. 52De övriga israeliterna skola lägra sig var och en i sitt läger, och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar; 53men leviterna skola lägra sig runt omkring vittnesbördets tabernakel, för att icke förtörnelse må komma över Israels barns menighet; och leviterna skola iakttaga vad som är att iakttaga vid vittnesbördets tabernakel. 54Och Israels barn gjorde så; de gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit Mose.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Leviticus 27
Top of Page
Top of Page