4 Mosebok 2
Svenska (1917)
1Och HERREN talade till Mose och Aron och sade: 2Israels barn skola lägra sig var och en under sitt baner, vid de fälttecken som höra till deras särskilda familjer; runt omkring uppenbarelsetältet skola de lägra sig så, att de hava det framför sig. 3På framsidan, österut, skall Juda lägra sig under sitt baner, efter sina häravdelningar: Juda barns hövding Naheson, Amminadabs son 4med de inmönstrade som utgöra hans här, sjuttiofyra tusen sex hundra man. 5Bredvid honom skall Isaskars stam lägra sig: Isaskars barns hövding Netanel, Suars son, 6med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiofyra tusen fyra hundra man. 7Därnäst Sebulons stam: Sebulons barns hövding Eliab, Helons son, 8med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiosju tusen fyra hundra man. 9De inmönstrade som tillhöra Juda läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åttiosex tusen fyra hundra man, delade i sina häravdelningar. De skola vid uppbrott tåga främst.

10Ruben skall lägra sig under sitt baner söderut, efter sina häravdelningar: Rubens barns hövding Elisur, Sedeurs son, 11med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiosex tusen fem hundra man. 12Bredvid honom skall Simeons stam lägra sig: Simeons barns hövding Selumiel, Surisaddais son, 13med de inmönstrade som utgöra hans här, femtionio tusen tre hundra man. 14Därnäst Gads stam: Gads barns hövding Eljasaf, Reguels son 15med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiofem tusen sex hundra femtio man. 16De inmönstrade som tillhöra Rubens läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtioett tusen fyra hundra femtio man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i andra rummet.

17Sedan skall uppenbarelsetältet med leviternas läger hava sin plats i tåget, mitt emellan de övriga lägren. I den ordning de lägra sig skola de ock tåga, var och en på sin plats, under sina baner.

18Efraim skall lägra sig under sitt baner västerut, efter sina häravdelningar: Efraims barns hövding Elisama, Ammihuds son, 19med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtio tusen fem hundra man. 20Bredvid honom skall Manasse stam lägra sig: Manasse barns hövding Gamliel, Pedasurs son, 21med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiotvå tusen två hundra man. 22Därnäst Benjamins stam: Benjamins barns hövding Abidan, Gideonis son, 23med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiofem tusen fyra hundra man. 24De inmönstrade som tillhöra Efraims läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åtta tusen ett hundra man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i tredje rummet.

25Dan skall lägra sig under sitt baner norrut, efter sina häravdelningar: Dans barns hövding Ahieser, Ammisaddais son, 26med de inmönstrade som utgöra hans här, sextiotvå tusen sju hundra man. 27Bredvid honom skall Asers stam lägra sig: Asers barns hövding Pagiel, Okrans son, 28med de inmönstrade som utgöra hans har, fyrtioett tusen fem hundra man. 29Därnäst Naftali stam: Naftali barns hövding Ahira, Enans son, 30med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiotre tusen fyra hundra man. 31De inmönstrade som tillhöra Dans läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtiosju tusen sex hundra man. De skola vid uppbrott tåga sist, under sina baner.

32Dessa voro, efter sina familjer, de av Israels barn som inmönstrades. De som inmönstrades i lägren, efter sina häravdelningar, utgjorde tillsammans sex hundra tre tusen fem hundra femtio man. 33Men leviterna blevo icke inmönstrade med de övriga israeliterna, ty så hade HERREN: bjudit Mose. 34Och Israels barn gjorde så; alldeles så, som HERREN hade bjudit Mose, lägrade de sig under sina baner, och så tågade de ock, var och en i sin släkt, efter sin familj.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 1
Top of Page
Top of Page