5 Mosebok 2:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och den tid som åtgick för vår vandring från Kades-Barnea, till dess vi gingo över bäcken Sered. var trettioåtta år, och under denna tid förgicks hela den släktet, alla stridbara män i lägret, såsom Herren hade svurit att det skulle gå dem.

Dansk (1917 / 1931)
Der var gaaet otte og tredive Aar fra vort Opbrud fra Kadesj-Barnea, til vi gik over Zeredbækken, til hele din Slægt af vaabenføre Mænd var uddød af Lejren, saaledes som HERREN havde svoret dem;

Norsk (1930)
Den tid vi var på vandring fra Kades-Barnea, til vi gikk over Sered-bekken, var åtte og tretti år, og da var hele den slekt - alle våbenføre menn - utdød av leiren, som Herren hadde svoret at det skulde gå dem.

King James Bible
And the space in which we came from Kadeshbarnea, until we were come over the brook Zered, was thirty and eight years; until all the generation of the men of war were wasted out from among the host, as the LORD sware unto them.

English Revised Version
And the days in which we came from Kadesh-barnea, until we were come over the brook Zered, were thirty and eight years; until all the generation of the men of war were consumed from the midst of the camp, as the LORD sware unto them.
Treasury i Bibeln Kunskap

Kadesh-barnea

5 Mosebok 1:2,19,46
-- elva dagsresor från Horeb, åt Seirs bergsbygd till, fram till Kades-Barnea.…

4 Mosebok 13:26
De gingo åstad och kommo till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran, i Kades, och avgåvo sin berättelse inför dem och hela menigheten och visade dem landets frukt.

until all the generation

5 Mosebok 1:34,35
Då nu HERREN hörde edra ord, blev han förtörnad och svor och sade:…

4 Mosebok 14:28-35
Säg nu till dem: 'Så sant jag lever, säger HERREN, jag skall göra med eder såsom I själva haven sagt inför mig.…

4 Mosebok 26:64,65
Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,…

4 Mosebok 32:11
'Av de män som hava dragit upp ur Egypten skall ingen som är tjugu år gammal eller därutöver få se det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob -- eftersom de icke i allt hava efterföljt mig

Psaltaren 90:3,9
Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: »Vänden åter, I människors barn.»…

Psaltaren 95:11
Så svor jag då i min vrede: »De skola icke komma in i min vila.»

Hesekiel 20:15
Likväl upplyfte jag min hand inför dem i öknen och svor att jag icke skulle låta dem komma in i det land som jag hade givit dem, ett land som skulle flyta av mjölk och honung, och som vore härligast bland alla länder --

Hebreerbrevet 3:8-19
mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen,…

Judasbrevet 1:5
Men fastän I redan en gång haven fått kunskap om alltsammans, vill jag påminna eder därom, att Herren, sedan han hade frälst sitt folk ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem som icke trodde,

Länkar
5 Mosebok 2:14 Inter5 Mosebok 2:14 FlerspråkigDeuteronomio 2:14 SpanskaDeutéronome 2:14 Franska5 Mose 2:14 Tyska5 Mosebok 2:14 KinesiskaDeuteronomy 2:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
5 Mosebok 2
13Stån nu upp och gån över bäcken Sered.» Så gingo vi då över bäcken Sered. 14Och den tid som åtgick för vår vandring från Kades-Barnea, till dess vi gingo över bäcken Sered. var trettioåtta år, och under denna tid förgicks hela den släktet, alla stridbara män i lägret, såsom Herren hade svurit att det skulle gå dem. 15Ja, Herrens hand drabbade dem, och han sände förödelse i lägret bland dem och ryckte dem bort därur, så att de förgingos.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 10:5
Men de flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i öknen.

4 Mosebok 14:28
Säg nu till dem: 'Så sant jag lever, säger HERREN, jag skall göra med eder såsom I själva haven sagt inför mig.

4 Mosebok 14:29
Här i öknen skola edra döda kroppar bliva liggande; så skall det gå eder alla, så många I ären som haren blivit inmönstrade, alla som äro tjugu år gamla eller därutöver, eftersom I haven knorrat mot mig.

4 Mosebok 26:64
Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,

4 Mosebok 26:65
ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden dö i öknen.» Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

5 Mosebok 1:34
Då nu HERREN hörde edra ord, blev han förtörnad och svor och sade:

5 Mosebok 1:35
»Sannerligen, ingen av dessa män, i detta onda släkte, skall få se det goda land som jag med ed har lovat giva åt edra fäder,

5 Mosebok 1:46
Och I stannaden länge i Kades, så länge det nu var.

5 Mosebok 2:7
HERREN, din Gud, har ju välsignat dig i alla dina händers verk; han har låtit sig vårda om din vandring i denna stora öken; nu i fyrtio år har HERREN, din Gud, varit med dig, och intet har fattats dig.

5 Mosebok 2:13
Stån nu upp och gån över bäcken Sered.» Så gingo vi då över bäcken Sered.

5 Mosebok 2:16
Då nu alla stridbara män i folket hade dött ut,

Josuaé 5:4
Och orsaken varför Josua omskar dem var denna: allt det folk av mankön, som hade dragit ut ur Egypten, alla stridbara män, hade dött i öknen under vägen, efter uttåget ur Egypten.

Josuaé 5:6
Ty Israels barn vandrade i öknen i fyrtio år, under vilken tid alla stridbara män i folket, som hade dragit ut ur Egypten, förgingos, eftersom de icke hörde HERRENS röst, varför ock HERREN svor att han icke skulle låta dem se det land som han med ed hade lovat deras fäder att giva oss, ett land som flyter av mjölk och honung.

Josuaé 24:7
Då ropade de till HERREN, och han satte ett tjockt mörker mellan eder och egyptierna och lät havet komma över dem, så att det övertäckte dem; ja, I sågen med egna ögon vad jag gjorde med egyptierna. Sedan bodden I i öknen en lång tid.

Psaltaren 90:15
Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka.

Psaltaren 106:26
Då lyfte han upp sin hand mot dem och svor att slå ned dem i öknen,

5 Mosebok 2:13
Överst på sidan
Överst på sidan