Matteus 1:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

Dansk (1917 / 1931)
Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog.

Norsk (1930)
Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:

King James Bible
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

English Revised Version
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Treasury i Bibeln Kunskap

generation.

1 Mosebok 2:4
Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.

1 Mosebok 5:1
Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.

Jesaja 53:8
Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.

Lukas 3:23-38
Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli,…

Romabrevet 9:5
Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.

the son of David.

Matteus 9:27
När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: »Davids son, förbarma dig över oss.»

Matteus 15:22
Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande.»

Matteus 22:42-45
och sade: »Vad synes eder om Messias, vems son är han?» De svarade honom: »Davids.»…

2 Samuelsbokem 7:13,16
Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans konungatron för evig tid.…

Psaltaren 89:36
Hans säd skall förbliva evinnerligen och hans tron inför mig så länge som solen;

Psaltaren 132:11
HERREN har svurit David en osviklig ed, som han icke skall rygga: »Av ditt livs frukt skall jag sätta konungar på din tron.

Jesaja 9:6,7
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.…

Jesaja 11:1
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.

Jeremia 23:5
Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.

Jeremia 33:15-17,26
I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Amos 9:11
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;

Sakaria 12:8
På den tiden skall HERREN beskärma Jerusalems invånare; den skröpligaste bland dem skall på den tiden vara såsom David, och Davids hus skall vara såsom ett gudaväsen, såsom HERRENS ängel framför dem.

Lukas 1:31,32,69,70
Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus.…

Johannes 7:42
Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

Apostagärningarna 2:30
Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans tron',

Apostagärningarna 13:22
Men denne avsatte han och gjorde David till konung över dem. Honom gav han ock sitt vittnesbörd, i det han sade: 'Jag har funnit David, Jessais son, en man efter mitt hjärta. Han skall i alla stycken göra min vilja.'

Romabrevet 1:3
evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

Uppenbarelseboken 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

the son of Abraham.

1 Mosebok 12:3
Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.»

1 Mosebok 22:18
Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»

1 Mosebok 26:3-5
Stanna såsom främling här i landet; jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och din säd skall jag giva alla dessa länder, och skall hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham.…

1 Mosebok 28:13,14
Och se, HERREN stod framför honom och sade: »Jag är HERREN, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag giva åt dig och din säd.…

Romabrevet 4:13
Det var nämligen icke genom lag som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel; det var genom rättfärdighet av tro.

Galaterbrevet 3:16
Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.

Länkar
Matteus 1:1 InterMatteus 1:1 FlerspråkigMateo 1:1 SpanskaMatthieu 1:1 FranskaMatthaeus 1:1 TyskaMatteus 1:1 KinesiskaMatthew 1:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 1
1Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla. 2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;…
Korshänvisningar
1 Mosebok 22:18
Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»

2 Samuelsbokem 7:12
När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv; och jag skall befästa hans konungadöme.

Psaltaren 89:3
»Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:

Psaltaren 132:11
HERREN har svurit David en osviklig ed, som han icke skall rygga: »Av ditt livs frukt skall jag sätta konungar på din tron.

Jesaja 9:6
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Jesaja 11:1
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.

Matteus 1:2
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;

Matteus 9:27
När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: »Davids son, förbarma dig över oss.»

Lukas 1:32
Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron.

Lukas 1:33
Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.»

Lukas 1:69
och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus,

Lukas 3:32
som var son av Jessai, som var son av Jobed, som var son av Boos, som var son av Sala, som var son av Naasson,

Johannes 7:42
Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

Apostagärningarna 13:23
Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom Frälsare åt Israel.

Romabrevet 1:3
evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

Romabrevet 9:5
Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.

Galaterbrevet 3:16
Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

2 Timotheosbrevet 2:8
Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,

Uppenbarelseboken 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

Malaki 4:6
Överst på sidan
Överst på sidan