Apostagärningarna 13:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom Frälsare åt Israel.

Dansk (1917 / 1931)
Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus,

Norsk (1930)
Av hans ætt førte han efter sitt løfte en frelser frem for Israel, Jesus,

King James Bible
Of this man's seed hath God according to his promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:

English Revised Version
Of this man's seed hath God according to promise brought unto Israel a Saviour, Jesus;
Treasury i Bibeln Kunskap

this.

Apostagärningarna 2:30
Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans tron',

2 Samuelsbokem 7:12
När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv; och jag skall befästa hans konungadöme.

Psaltaren 89:35-37
En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag icke bryta.…

Psaltaren 132:11
HERREN har svurit David en osviklig ed, som han icke skall rygga: »Av ditt livs frukt skall jag sätta konungar på din tron.

Jesaja 7:13
Då sade han: »Så hören då, I av Davids hus: Är det eder icke nog att I sätten människors tålamod på prov? Viljen I ock pröva min Guds tålamod?

Jesaja 11:1,10
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.…

Jeremia 23:5,6
Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Jeremia 33:15-17
I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Amos 9:11
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;

Matteus 1:1
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

Matteus 21:9
Och folket, både de som gingo före honom och de som följde efter, ropade och sade: »Hosianna Davids son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!»

Matteus 22:42
och sade: »Vad synes eder om Messias, vems son är han?» De svarade honom: »Davids.»

Lukas 1:31-33,69
Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus.…

Johannes 7:42
Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

Romabrevet 1:3
evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

Uppenbarelseboken 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

raised.

Apostagärningarna 2:32-36
Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.…

Apostagärningarna 3:26
För eder först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna eder, när I, en och var, omvänden eder från eder ondska.»

Apostagärningarna 4:12
Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.»

Apostagärningarna 5:30,31
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som I haden upphängt på trä och dödat.…

Jesaja 43:11
Jag, jag är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare.

Jesaja 45:21
Förkunnen något och läggen fram det; alla tillhopa må rådslå därom. Vem har långt förut låtit eder höra detta och för länge sedan förkunnat det? Har icke jag, HERREN, gjort det jag, förutom vilken ingen Gud mer finnes, ingen Gud, som är rättfärdig och som frälsar, nej, ingen finnes jämte mig.

Sakaria 9:9
Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.

Matteus 1:21
Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

Lukas 2:10,11
Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.…

Johannes 4:42
Och de sade till kvinnan: »Nu är det icke mer för dina ords skull som vi tro, ty vi hava nu själva hört honom, och vi veta nu att han i sanning är världens Frälsare.»

Romabrevet 11:26
och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet: »Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.

Titusbrevet 1:4
jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son på grund av gemensam tro. Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare!

Titusbrevet 2:10-14
att icke begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken bliva en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära.…

Titusbrevet 3:3-6
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.…

2 Petrusbrevet 1:1,11
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.…

2 Petrusbrevet 2:20
Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första.

2 Petrusbrevet 3:2,18
så att I kommen ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren.…

1 Johannesbrevet 4:14
Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare.

Judasbrevet 1:25
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

Länkar
Apostagärningarna 13:23 InterApostagärningarna 13:23 FlerspråkigHechos 13:23 SpanskaActes 13:23 FranskaApostelgeschichte 13:23 TyskaApostagärningarna 13:23 KinesiskaActs 13:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 13
22Men denne avsatte han och gjorde David till konung över dem. Honom gav han ock sitt vittnesbörd, i det han sade: 'Jag har funnit David, Jessais son, en man efter mitt hjärta. Han skall i alla stycken göra min vilja.' 23Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom Frälsare åt Israel. 24Men redan innan han uppträdde, hade Johannes predikat bättringens döpelse för hela Israels folk.…
Korshänvisningar
Jesaja 11:1
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.

Jeremia 30:9
utan han skall få tjäna HERREN, sin Gud, och David, sin konung, ty honom skall jag låta uppstå åt dem.

Matteus 1:1
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

Matteus 1:21
Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

Lukas 2:11
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Johannes 4:42
Och de sade till kvinnan: »Nu är det icke mer för dina ords skull som vi tro, ty vi hava nu själva hört honom, och vi veta nu att han i sanning är världens Frälsare.»

Apostagärningarna 13:32
Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,

Apostagärningarna 13:22
Överst på sidan
Överst på sidan