Lukas 2:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Dansk (1917 / 1931)
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.

Norsk (1930)
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

King James Bible
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

English Revised Version
for there is born to you this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
Treasury i Bibeln Kunskap

unto.

Lukas 1:69
och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus,

Jesaja 9:6
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Matteus 1:21
Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

Galaterbrevet 4:4,5
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,…

2 Timotheosbrevet 1:9,10
han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,…

Titusbrevet 2:10-14
att icke begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken bliva en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära.…

Titusbrevet 3:4-7
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades,…

1 Johannesbrevet 4:14
Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare.

in.

Lukas 2:4
Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,

Matteus 1:21
Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

which.

Lukas 2:26
Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.

Lukas 1:43
Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?

Lukas 20:41,42
Men han sade till dem: »Huru kan man säga att Messias är Davids son?…

1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»

1 Mosebok 49:10
Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma.

Psaltaren 2:2
Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot HERREN och hans smorde:

Daniel 9:24-26
Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.…

Matteus 1:16
Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

Matteus 16:16
Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.»

Johannes 1:41,45
Denne träffade först sin broder Simon och sade till honom: »Vi hava funnit Messias» (det betyder detsamma som Kristus).…

Johannes 6:69
och vi tro och förstå att du är Guds helige.»

Johannes 7:25-27,41
Då sade några av folket i Jerusalem: »Är det icke denne som de stå efter att döda?…

Johannes 20:31
Men dessa hava blivit uppskrivna, för att I skolen tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att I genom tron skolen hava liv i hans namn.

Apostagärningarna 2:36
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»

Apostagärningarna 17:3
och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda; och han sade: »Denne Jesus som jag förkunnar för eder är Messias.»

1 Johannesbrevet 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.

the Lord.

Lukas 1:43
Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?

Lukas 20:42-44
David själv säger ju i Psalmernas bok: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,…

Apostagärningarna 10:36
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

1 Korinthierbrevet 15:47
Den första människan var av jorden och jordisk, den andra människan är av himmelen.

Filipperbrevet 2:11
och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.

Filipperbrevet 3:8
Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus

Kolosserbrevet 2:6
Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom

Länkar
Lukas 2:11 InterLukas 2:11 FlerspråkigLucas 2:11 SpanskaLuc 2:11 FranskaLukas 2:11 TyskaLukas 2:11 KinesiskaLuke 2:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 2
10Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. 11Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.»…
Korshänvisningar
Jesaja 9:6
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Matteus 1:16
Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

Matteus 1:21
Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

Matteus 16:16
Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.»

Matteus 16:20
Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias.

Lukas 1:43
Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?

Johannes 4:25
Kvinnan sade till honom: »Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt.»

Johannes 4:42
Och de sade till kvinnan: »Nu är det icke mer för dina ords skull som vi tro, ty vi hava nu själva hört honom, och vi veta nu att han i sanning är världens Frälsare.»

Johannes 11:27
Hon svarade honom: »Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma i världen.»

Apostagärningarna 2:36
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»

Apostagärningarna 5:31
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

Apostagärningarna 10:36
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

Apostagärningarna 13:23
Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom Frälsare åt Israel.

Lukas 2:10
Överst på sidan
Överst på sidan