Romabrevet 1:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

Dansk (1917 / 1931)
om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,

Norsk (1930)
om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt,

King James Bible
Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;

English Revised Version
concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh,
Treasury i Bibeln Kunskap

his Son.

Romabrevet 1:9
Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder

Romabrevet 8:2,3,29-32
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.…

Psaltaren 2:7
Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: »Du är min son, jag har i dag fött dig.

Matteus 3:17
Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»

Matteus 26:63
Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: »Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.»

Matteus 27:43
Han har satt sin förtröstan på Gud, må nu han frälsa honom, om han har behag till honom, han har ju sagt: 'Jag är Guds Son.'»

Lukas 1:35
Ängeln svarade och sade till henne: »Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son.

Johannes 1:34,49
Och jag har sett det, och jag har vittnat att denne är Guds Son.»…

Johannes 3:16-18,35,36
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.…

Johannes 5:25
Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande.

Johannes 10:30,36
Jag och Fadern äro ett.»…

Johannes 20:28,31
Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och min Gud!»…

Apostagärningarna 3:13
Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som I utlämnaden, och som I förnekaden inför Pilatus, när denne redan hade beslutit att giva honom lös.

Apostagärningarna 8:37
 

Apostagärningarna 9:20
Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds Son.

1 Korinthierbrevet 1:9
Gud är trofast, han genom vilken I haven blivit kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

Kolosserbrevet 1:13-15
Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.…

1 Thessalonikerbr. 1:10
och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

1 Johannesbrevet 1:3
Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 3:8,23
Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.…

1 Johannesbrevet 4:9,10,15
Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi skola leva genom honom.…

1 Johannesbrevet 5:1,5,10-13,20
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.…

Uppenbarelseboken 2:18
Och skriv till Tyatiras församlings ängel: »Så säger Guds Son, han som har ögon såsom eldslågor, han vilkens fötter likna glänsande malm:

which.

2 Samuelsbokem 7:12-16
När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv; och jag skall befästa hans konungadöme.…

Psaltaren 89:36,37
Hans säd skall förbliva evinnerligen och hans tron inför mig så länge som solen;…

Jesaja 9:6,7
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.…

Jeremia 23:5,6
Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Jeremia 33:15-17,26
I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Amos 9:11
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;

Matteus 1:1,6,16,20-23
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.…

Matteus 9:27
När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: »Davids son, förbarma dig över oss.»

Matteus 12:23
Och allt folket uppfylldes av häpnad och sade: »Månne icke denne är Davids son?»

Matteus 15:22
Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande.»

Matteus 22:42-45
och sade: »Vad synes eder om Messias, vems son är han?» De svarade honom: »Davids.»…

Lukas 1:31-33,69
Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus.…

Lukas 2:4-6
Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,…

Johannes 7:42
Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

Apostagärningarna 2:30
Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans tron',

Apostagärningarna 13:22,23
Men denne avsatte han och gjorde David till konung över dem. Honom gav han ock sitt vittnesbörd, i det han sade: 'Jag har funnit David, Jessais son, en man efter mitt hjärta. Han skall i alla stycken göra min vilja.'…

2 Timotheosbrevet 2:8
Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,

according.

Romabrevet 8:3
Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.

Romabrevet 9:5
Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.

1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»

Johannes 1:14
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

1 Timotheosbrevet 3:16
Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»

1 Johannesbrevet 4:2,3
Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;…

2 Johannesbrevet 1:7
Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.

Länkar
Romabrevet 1:3 InterRomabrevet 1:3 FlerspråkigRomanos 1:3 SpanskaRomains 1:3 FranskaRoemer 1:3 TyskaRomabrevet 1:3 KinesiskaRomans 1:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 1
2vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat, 3evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd 4och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,…
Korshänvisningar
Matteus 1:1
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

Johannes 1:14
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Romabrevet 4:1
Vad skola vi då säga om Abraham, vår stamfader efter köttet?

Romabrevet 9:3
Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet.

Romabrevet 9:5
Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.

1 Korinthierbrevet 10:18
Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret?

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

Romabrevet 1:2
Överst på sidan
Överst på sidan