Apostagärningarna 9:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds Son.

Dansk (1917 / 1931)
Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds Søn.

Norsk (1930)
Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.

King James Bible
And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.

English Revised Version
And straightway in the synagogues he proclaimed Jesus, that he is the Son of God.
Treasury i Bibeln Kunskap

straightway.

Apostagärningarna 9:27,28
Då tog Barnabas sig an honom och förde honom till apostlarna och förtäljde för dem huru han på vägen hade sett Herren, som hade talat till honom, och huru han i Damaskus hade frimodigt predikat i Jesu namn.…

Galaterbrevet 1:23,24
De hörde allenast huru man sade: »Han som förut förföljde oss, han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota.»…

that.

Apostagärningarna 8:37
 

Psaltaren 2:7,12
Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: »Du är min son, jag har i dag fött dig.…

Matteus 26:63-66
Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: »Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.»…

Matteus 27:43,54
Han har satt sin förtröstan på Gud, må nu han frälsa honom, om han har behag till honom, han har ju sagt: 'Jag är Guds Son.'»…

Johannes 1:49
Natanael svarade honom: »Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.»

Johannes 19:7
Judarna svarade honom: »Vi hava själva en lag, och efter den lagen måste han dö, ty han har gjort sig till Guds Son.»

Johannes 20:28,31
Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och min Gud!»…

Romabrevet 1:4
och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,

Galaterbrevet 2:20
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

1 Johannesbrevet 4:14,15
Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare.…

Uppenbarelseboken 2:18
Och skriv till Tyatiras församlings ängel: »Så säger Guds Son, han som har ögon såsom eldslågor, han vilkens fötter likna glänsande malm:

Länkar
Apostagärningarna 9:20 InterApostagärningarna 9:20 FlerspråkigHechos 9:20 SpanskaActes 9:20 FranskaApostelgeschichte 9:20 TyskaApostagärningarna 9:20 KinesiskaActs 9:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 9
20Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds Son. 21Och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad och sade: »Var det icke denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade det namnet? Och hade han icke kommit hit, för att han skulle föra sådana människor bundna till översteprästerna?»…
Korshänvisningar
Matteus 4:3
Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.»

Apostagärningarna 9:22
Men Saulus uppträdde med allt större kraft och gjorde de judar som bodde i Damaskus svarslösa, i det han bevisade att Jesus var Messias.

Apostagärningarna 9:27
Då tog Barnabas sig an honom och förde honom till apostlarna och förtäljde för dem huru han på vägen hade sett Herren, som hade talat till honom, och huru han i Damaskus hade frimodigt predikat i Jesu namn.

Apostagärningarna 13:5
Och när de hade kommit till Salamis, förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes såsom tjänare.

Apostagärningarna 13:14
Men själva foro de vidare från Perge och kommo till Antiokia i Pisidien. Och på sabbatsdagen gingo de in i synagogan och satte sig där.

Apostagärningarna 13:33
såsom ock är skrivet i andra psalmen: 'Du är min Son, jag har i dag fött dig.'

Apostagärningarna 13:46
Då togo Paulus och Barnabas mod till sig och sade: »Guds ord måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända vi oss nu till hedningarna.

Apostagärningarna 14:1
På samma sätt tillgick det i Ikonium: de gingo in i judarnas synagoga och talade så, att en stor hop av både judar och greker kommo till tro;

Apostagärningarna 16:13
På sabbatsdagen gingo vi utom stadsporten, längs med en flod, till en plats som gällde såsom böneställe. Där satte vi oss ned och talade med de kvinnor som hade samlats dit.

Apostagärningarna 17:2
i den gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre sabbater talade han där med dem, i det han utgick ifrån skrifterna

Apostagärningarna 17:10
Men strax om natten blevo Paulus och Silas av bröderna sända åstad till Berea. Och när de hade kommit dit, gingo de till judarnas synagoga.

Apostagärningarna 17:17
Han höll därför i synagogan samtal med judarna och med dem som »fruktade Gud», så ock på torget, var dag, med dem som han träffade där

Apostagärningarna 18:4
Och i synagogan höll han var sabbat samtal och övertygade både judar och greker.

Apostagärningarna 18:19
Så kommo de till Efesus, och där lämnade Paulus dem. Själv gick han in i synagogan och gav sig i samtal med judarna.

Apostagärningarna 19:8
Därefter gick han in i synagogan; och under tre månader samtalade han där, frimodigt och övertygande, med dem om Guds rike.

Galaterbrevet 1:16
täcktes i mig uppenbara sin Son, för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax åstad; jag rådförde mig icke med någon människa,

Apostagärningarna 9:19
Överst på sidan
Överst på sidan