Matteus 1:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: »Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.

Dansk (1917 / 1931)
Men idet han tænkte derpaa, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand.

Norsk (1930)
Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;

King James Bible
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

English Revised Version
But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
Treasury i Bibeln Kunskap

while.

Psaltaren 25:8,9
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.…

Psaltaren 94:19
När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

Psaltaren 119:125
Jag är din tjänare; giv mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.

Psaltaren 143:8
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

Ordspråksboken 3:5,6
Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.…

Ordspråksboken 12:5
De rättfärdigas tankar gå ut på vad rätt är, men de ogudaktigas rådklokhet går ut på svek.

Jesaja 26:3
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.

Jesaja 30:21
Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skola dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; »Här är vägen, vandren på en.»

the angel.

Domarboken 13:3,8,9
Men HERRENS ängel uppenbarade sig för hustrun och sade till henne: »Se, du är ofruktsam och har icke fött några barn, men du skall bliva havande och föda en son.…

Lukas 1:10-13,19,26-38
Och hela menigheten stod utanför och bad, medan rökoffret förrättades.…

Lukas 2:8-14
I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.…

in.

Matteus 2:13,19,22
Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: »Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.»…

1 Mosebok 31:11
Och Guds ängel sade till mig i drömmen: 'Jakob!' Jag svarade: 'Här är jag.'

4 Mosebok 12:6
Och han sade: »Hören nu mina ord. Eljest om någon är en profet bland eder, giver jag, HERREN, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar.

Job 4:13-16
När tankarna svävade om vid nattens syner och sömnen föll tung på människorna,…

Job 33:15-17
I drömmen, i nattens syn, när sömnen har fallit tung över människorna och de vila i slummer på sitt läger,…

Joel 2:28
Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner;

Joseph.

Jesaja 7:2,13
Och när det blev berättat för Davids hus att araméerna hade lägrat sig i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan, såsom skogens träd skälva för vinden.…

Jeremia 33:26
allenast då skall jag förkasta Jakobs och Davids, min tjänares, säd, så att jag icke mer av hans säd tager dem som skola råda över Abrahams, Isaks och Jakobs säd. Ty jag skall åter upprätta dem och förbarma mig över dem.

Lukas 2:4
Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,

fear not.

Matteus 28:5
Men ängeln talade och sade till kvinnorna: »Varen I icke förskräckta; jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.

1 Mosebok 46:3
Då sade han: »Jag är Gud, din faders Gud; frukta icke för att draga ned till Egypten, ty där skall jag göra dig till ett stort folk.

1 Kungaboken 17:13
Då sade Elia till henne: »Frukta icke; gå och gör såsom du har sagt. Men red först till en liten kaka därav åt mig, och bär ut den till mig; red sedan till åt dig och din son.

Jesaja 51:7
Hören på mig, I som kännen rättfärdigheten, du folk, som bär min lag i ditt hjärta; Frukten icke för människors smädelser och varen ej förfärade för deras hån.

Jeremia 40:9
Och Gedalja, son till Ahikam, son till Safan, gav dem och deras män sin ed och sade: »Frukten icke för att tjäna kaldéerna. Stannen kvar i landet, och tjänen konungen i Babel, så skall det gå eder väl.

Lukas 1:30
Då sade ängeln till henne: »Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.

that.

Matteus 1:18
Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.

Jeremia 31:22
Huru länge skall du göra bukter hit och dit, du avfälliga dotter? Se, HERREN vill skapa något nytt i landet: det bliver nu kvinnan som tager mannen i sitt beskärm.

conceived.

Länkar
Matteus 1:20 InterMatteus 1:20 FlerspråkigMateo 1:20 SpanskaMatthieu 1:20 FranskaMatthaeus 1:20 TyskaMatteus 1:20 KinesiskaMatthew 1:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 1
19Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne. 20Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: »Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande. 21Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»…
Korshänvisningar
1 Kungaboken 3:5
I Gibeon uppenbarade sig nu HERREN för Salomo i en dröm om natten; Gud sade: »Bed mig om vad du vill att jag skall giva dig.»

Matteus 2:12
Sedan fingo de, genom en uppenbarelse i drömmen, befallning att icke återvända till Herodes; och de drogo så en annan väg tillbaka till sitt land.

Matteus 2:19
Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten,

Matteus 27:19
Och medan han satt på domarsätet, hade hans hustru sänt bud till honom och låtit säga: »Befatta dig icke med denne rättfärdige man; ty jag har i natt lidit mycket i drömmen för hans skull.»

Lukas 1:27
till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.

Lukas 2:4
Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,

Apostagärningarna 5:19
Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem och sade:

Uppenbarelseboken 19:7
Låtom oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo.

Matteus 1:19
Överst på sidan
Överst på sidan