Johannes 3:34
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.

Dansk (1917 / 1931)
Thi han, hvem Gud udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig ikke Aanden efter Maal.

Norsk (1930)
For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

King James Bible
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

English Revised Version
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for he giveth not the Spirit by measure.
Treasury i Bibeln Kunskap

he.

Johannes 7:16
Jesus svarade dem och sade: »Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig.

Johannes 8:26-28,40,47
Mycket har jag ännu att tala och att döma i fråga om eder. Men han som har sänt mig är sannfärdig, och vad jag har hört av honom, det talar jag ut inför världen.»…

for God.

Johannes 3:17
Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

Johannes 1:16
Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

Johannes 5:26
Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han ock givit åt Sonen att hava liv i sig själv.

Johannes 7:37-39
På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.…

Johannes 15:26
Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.

Johannes 16:7
Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.

4 Mosebok 11:25
Då steg HERREN ned i molnskyn och talade till honom, och tog av den ande som var över honom och lät komma över de sjuttio äldste. Då nu anden föll på dem, begynte de profetera, vilket de sedan icke mer gjorde.

2 Kungaboken 2:9
När de hade kommit över, sade Elia till Elisa: »Bed mig om vad jag skall göra för dig, innan jag bliver tagen ifrån dig.» Elisa sade »Må en dubbel arvslott av din ande falla mig till.»

Psaltaren 45:7
Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Jesaja 11:2-5
Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.…

Jesaja 59:21
Och detta är det förbund, som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: min Ande, som är över dig, och orden, som jag har lagt i din mun, de skola icke vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN.

Jesaja 62:1-3
För Sions skull vill jag icke tiga, och för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rätt går upp såsom solens sken och dess frälsning lyser såsom ett brinnande bloss.…

Romabrevet 8:2
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

Efesierbrevet 4:7-13
Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva.…

Kolosserbrevet 1:19
Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom

Kolosserbrevet 2:9
Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,

Uppenbarelseboken 21:6
Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.

Uppenbarelseboken 22:1,16,17
Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron…

Länkar
Johannes 3:34 InterJohannes 3:34 FlerspråkigJuan 3:34 SpanskaJean 3:34 FranskaJohannes 3:34 TyskaJohannes 3:34 KinesiskaJohn 3:34 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 3
33Men om någon tager emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig. 34Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått. 35Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.…
Korshänvisningar
Matteus 12:18
»Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken.

Lukas 4:18
»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

Johannes 3:17
Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

Apostagärningarna 1:2
ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.

Apostagärningarna 10:38
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

Johannes 3:33
Överst på sidan
Överst på sidan