Apostagärningarna 1:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.

Dansk (1917 / 1931)
indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligaand;

Norsk (1930)
inntil den dag da han blev optatt, efterat han ved den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt sig,

King James Bible
Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:

English Revised Version
until the day in which he was received up, after that he had given commandment through the Holy Ghost unto the apostles whom he had chosen:
Treasury i Bibeln Kunskap

the day.

Apostagärningarna 1:9
När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn.

Markus 16:19
Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

Lukas 9:51
Då nu tiden var inne att han skulle bliva upptagen, beslöt han att ställa sin färd till Jerusalem.

Lukas 24:51
Och medan han välsignade dem, försvann han ifrån dem och blev upptagen till himmelen.

Johannes 6:62
Vad skolen I då säga, om I fån se Människosonen uppstiga dit där han förut var? --

Johannes 13:1,3
Före påskhögtiden hände sig detta. Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort ifrån denna världen till Fadern; och såsom han allt hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek.…

Johannes 16:28
Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.»

Johannes 17:13
Nu går jag till tid; dock talar jag detta, medan jag ännu är här i världen, för att de skola hava min glädje fullkomlig i sig.

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

Efesierbrevet 4:8-10
Därför heter det: »Han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor.»…

1 Timotheosbrevet 3:16
Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»

Hebreerbrevet 6:19,20
I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,…

Hebreerbrevet 9:24
Ty Kristus har icke gått in i ett allraheligaste som är gjort med händer, och som allenast är en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen, för att nu träda fram inför Guds ansikte, oss till godo.

1 Petrusbrevet 3:22
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

through.

Apostagärningarna 10:38
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

Jesaja 11:2,3
Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.…

Jesaja 42:1
Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken.

Jesaja 48:16
Träden hit till mig och hören detta; Mina förutsägelser har jag icke talat i det fördolda; när tiden kom, att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren, HERREN sänt mig och sänt sin Ande.

Jesaja 59:20,21
Men såsom en förlossare kommer HERREN för Sion och för dem i Jakob, som omvända sig från sin överträdelse, säger HERREN.…

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Matteus 3:16
Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.

Matteus 12:28
Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till eder. --

Johannes 1:16
Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

Johannes 3:34
Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.

Uppenbarelseboken 1:1
Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes,

Uppenbarelseboken 2:7,11,17,29
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»…

Uppenbarelseboken 3:16,13,22
Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.…

given.

Matteus 28:19
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

Markus 16:15-19
Och han sade till dem: »Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat.…

Lukas 24:45-49
Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstodo skrifterna.…

the apostles.

Apostagärningarna 1:13
Och när de hade kommit dit, gingo de upp i den sal i övre våningen, där de plägade vara tillsammans: Petrus och Johannes och Jakob och Andreas, Filippus och Tomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, Alfeus' son, och Simon ivraren och Judas, Jakobs son.

Apostagärningarna 10:40-42
Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bliva uppenbar,…

Matteus 10:1-4
Och han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, till att driva ut dem, så ock makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.…

Markus 3:14-19
Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville sända ut till att predika,…

Lukas 6:13-16
Men när det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och utvalde bland dem tolv, som han ock benämnde apostlar:…

Johannes 6:70
Jesus svarade dem: »Har icke jag själv utvalt eder, I tolv? Och likväl är en av eder en djävul.»

Johannes 13:18
Jag talar icke om eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas: 'Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl.'

Johannes 20:21
Åter sade Jesus till dem: »Frid vare med eder! Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ock jag eder.»

Galaterbrevet 1:1
Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda --

Efesierbrevet 2:20
uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,

2 Petrusbrevet 3:2
så att I kommen ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren.

Uppenbarelseboken 21:14
Och stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stodo tolv namn: namnen på Lammets tolv apostlar.

Länkar
Apostagärningarna 1:2 InterApostagärningarna 1:2 FlerspråkigHechos 1:2 SpanskaActes 1:2 FranskaApostelgeschichte 1:2 TyskaApostagärningarna 1:2 KinesiskaActs 1:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 1
1I min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt vad Jesus gjorde och lärde, 2ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. 3För dem hade han ock genom många säkra bevis tett sig såsom levande, efter utståndet lidande; ty under fyrtio dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.
Korshänvisningar
Matteus 28:19
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

Markus 6:30
Och apostlarna församlade sig hos Jesus och omtalade för honom allt vad de hade gjort, och allt vad de hade lärt folket.

Markus 16:15
Och han sade till dem: »Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat.

Markus 16:19
Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

Johannes 3:34
Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.

Johannes 13:18
Jag talar icke om eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas: 'Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl.'

Johannes 20:21
Åter sade Jesus till dem: »Frid vare med eder! Såsom Fadern har sänt mig, så sänder ock jag eder.»

Apostagärningarna 1:9
När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn.

Apostagärningarna 1:11
Och dessa sade: »I galileiske män, varför stån I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.»

Apostagärningarna 1:22
allt ifrån den dag då han döptes av Johannes ända till den dag då han blev upptagen och skildes ifrån oss -- någon av dessa män bör insättas till att jämte oss vittna om hans uppståndelse.»

Apostagärningarna 10:41
väl icke för allt folket, men för oss, som redan förut av Gud hade blivit utvalda till vittnen, och som åto och drucko med honom, sedan han hade uppstått från de döda.

Apostagärningarna 10:42
Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

Apostagärningarna 1:1
Överst på sidan
Överst på sidan