Hebreerbrevet 6:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,

Dansk (1917 / 1931)
hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast og gaar ind inden for Forhænget,

Norsk (1930)
det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget,

King James Bible
Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the veil;

English Revised Version
which we have as an anchor of the soul, a hope both sure and stedfast and entering into that which is within the veil;
Treasury i Bibeln Kunskap

as an.

Apostagärningarna 27:29,40
Då fruktade de att vi skulle stöta på något skarpt grund, och kastade därför ut fyra ankaren från akterskeppet och längtade efter att det skulle dagas.…

both.

Psaltaren 42:5,11
Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom.…

Psaltaren 43:5
För sångmästaren; av Koras söner; en sång.

Psaltaren 62:5,6
Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp.…

Psaltaren 146:5,6
Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud,…

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 25:3,4
Därför måste nu det vilda folket ära dig, den grymma hednastaden frukta dig.…

Jesaja 28:16
därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.

Jeremia 17:7,8
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.…

Romabrevet 4:16
Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd, så att löftet kunde bliva beståndande för all hans säd, icke blott för dem som hörde till lagens folk, utan ock för dem som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader,

Romabrevet 5:5-10
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.…

Romabrevet 8:28-39
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.…

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

entereth.

Hebreerbrevet 4:16
Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

Hebreerbrevet 9:3,7
Men bakom den andra förlåten var ett annat rum i tabernaklet, ett som kallas »det allraheligaste»,…

Hebreerbrevet 10:20,21
i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten -- det är genom sitt kött --…

3 Mosebok 16:2,15
Och HERREN sade till Mose: Säg till din broder Aron att han icke på vilken tid som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten, framför nådastolen som är ovanpå arken, på det att han icke må dö; ty i molnskyn vill jag uppenbara mig över nådastolen.…

Matteus 27:51
Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv, och klipporna rämnade,

Efesierbrevet 2:6
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,

Kolosserbrevet 3:1
Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Länkar
Hebreerbrevet 6:19 InterHebreerbrevet 6:19 FlerspråkigHebreos 6:19 SpanskaHébreux 6:19 FranskaHebraeer 6:19 TyskaHebreerbrevet 6:19 KinesiskaHebrews 6:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 6
18Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss. 19I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten, 20dit Jesus, såsom vår förelöpare, har gått in för oss, i det han blev en överstepräst »efter Melkisedeks sätt, till evig tid».
Korshänvisningar
3 Mosebok 16:2
Och HERREN sade till Mose: Säg till din broder Aron att han icke på vilken tid som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten, framför nådastolen som är ovanpå arken, på det att han icke må dö; ty i molnskyn vill jag uppenbara mig över nådastolen.

3 Mosebok 16:15
Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och bära in hans blod innanför förlåten; och han skall göra med hans blod såsom han gjorde med tjurens blod: han skall tänka därmed på nådastolen och framför nådastolen.

Psaltaren 39:7
Och nu, vad förbidar jag, Herre? Till dig står mitt hopp.

Psaltaren 62:5
Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp.

Sakaria 9:12
Så vänden då åter till edert fäste, I fångar som nu haven ett hopp. Ja, det vare eder förkunnat i dag att jag vill giva eder dubbelt igen.

Apostagärningarna 23:6
Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem utgjordes av sadducéer och den andra av fariséer. Därför sade han med ljudelig röst inför Rådet: »Mina bröder, jag är farisé, en avkomling av fariséer. Det är för vårt hopps skull, för de dödas uppståndelses skull, som jag står här inför rätta.»

Romabrevet 4:18
Och där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde; och han kunde så bliva »en fader till många folk», efter vad som var förutsagt: »Så skall din säd bliva.»

Romabrevet 5:4
och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp,

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

1 Korinthierbrevet 13:13
Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Kolosserbrevet 1:27
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp».

Hebreerbrevet 9:3
Men bakom den andra förlåten var ett annat rum i tabernaklet, ett som kallas »det allraheligaste»,

Hebreerbrevet 9:7
men i det andra går allenast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod; och han frambär blodet för sig själv och för folkets ouppsåtliga synder.

Hebreerbrevet 10:20
i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten -- det är genom sitt kött --

1 Petrusbrevet 1:3
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

Hebreerbrevet 6:18
Överst på sidan
Överst på sidan