Titusbrevet 1:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty många finnas som icke vilja veta av någon myndighet, många som föra fåfängligt tal och bedraga människors sinnen; så göra i synnerhet de omskurna.

Dansk (1917 / 1931)
Thi mange ere genstridige, føre intetsigende Snak og daare Sindet, især de af Omskærelsen;

Norsk (1930)
For der er mange gjenstridige, som farer med tomt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen.

King James Bible
For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:

English Revised Version
For there are many unruly men, vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision,
Treasury i Bibeln Kunskap

there.

Apostagärningarna 20:29
Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden.

Romabrevet 16:17-18
Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.…

2 Korinthierbrevet 11:12-15
Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga om berömmelse skola genom mig berövas tillfället därtill.…

Efesierbrevet 4:14
Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.

2 Thessalonikerbr. 2:10-12
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.…

1 Timotheosbrevet 1:4,6
eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron.…

1 Timotheosbrevet 6:3-5
Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord -- vår Herres, Jesu Kristi, ord -- och till den lära som hör gudsfruktan till,…

2 Timotheosbrevet 3:13
Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

2 Timotheosbrevet 4:4
en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

2 Petrusbrevet 2:1,2
Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.…

1 Johannesbrevet 2:18
Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.

1 Johannesbrevet 4:1
Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.

Uppenbarelseboken 2:6,14
Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. --…

specially.

Apostagärningarna 15:1,24
Men från Judeen kommo några män ditned och lärde bröderna så: »Om I icke låten omskära eder, såsom Moses har stadgat, så kunnen I icke bliva frälsta.»…

Galaterbrevet 1:6-8
Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium.…

Galaterbrevet 2:4
Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss.

Galaterbrevet 3:1
I oförståndige galater! Vem har så dårat eder, I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst?

Galaterbrevet 4:17-21
Man söker med iver att vinna eder för sig, men icke med en god iver; nej, del vilja avspärra eder från andra, för att I med så mycket större iver skolen hålla eder till dem.…

Galaterbrevet 5:1-4
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.…

Filipperbrevet 3:2,3
Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given akt på »de sönderskurna».…

Länkar
Titusbrevet 1:10 InterTitusbrevet 1:10 FlerspråkigTito 1:10 SpanskaTite 1:10 FranskaTitus 1:10 TyskaTitusbrevet 1:10 KinesiskaTitus 1:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Titusbrevet 1
10Ty många finnas som icke vilja veta av någon myndighet, många som föra fåfängligt tal och bedraga människors sinnen; så göra i synnerhet de omskurna. 11På sådana bör man tysta munnen, ty de förvilla hela hus genom att för slem vinnings skull förkunna otillbörliga läror.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 11:2
När så Petrus kom upp till Jerusalem, begynte de som voro omskurna gå till rätta med honom;

2 Korinthierbrevet 11:13
Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

1 Timotheosbrevet 1:6
Från dessa stycken hava somliga farit vilse och vänt sin håg till fåfängligt tal --

1 Timotheosbrevet 1:9
och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare,

Titusbrevet 1:6
varhelst någon oförvitlig man funnes, en enda kvinnas man, en som hade troende barn, vilka icke vore i vanrykte för oskickligt leverne eller vore uppstudsiga.

1 Johannesbrevet 2:4
Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen.

Titusbrevet 1:9
Överst på sidan
Överst på sidan