Filipperbrevet 3:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given akt på »de sönderskurna».

Dansk (1917 / 1931)
Holder Øje med Hundene, holder Øje med de slette Arbejdere, holder Øje med Sønderskærelsen!

Norsk (1930)
Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de sønderskårne!

King James Bible
Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.

English Revised Version
Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the concision:
Treasury i Bibeln Kunskap

of dogs.

Ordspråksboken 26:11
Lik en hund som vänder åter till i sina spyor dåre som på nytt begynner sitt oförnuft.

Jesaja 56:10,11
Väktarna här äro allasammans blinda, de hava intet förstånd; de äro allasammans stumma hundar, som icke kunna skälla; de ligga och drömma och vilja gärna slumra.…

Matteus 7:6,15
Given icke åt hundarna vad heligt är, och kasten icke edra pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder.…

Matteus 24:10
Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.

Galaterbrevet 5:15
Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.

2 Timotheosbrevet 4:14,15
Alexander, smeden, har gjort mig mycket ont; Herren kommer att vedergälla honom efter hans gärningar.…

2 Petrusbrevet 2:22
Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: »En hund vänder åter till sina spyor», och: »Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen.»

Uppenbarelseboken 22:15
Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.»

evil.

Filipperbrevet 3:19
och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till.

Psaltaren 119:115
Viken bort ifrån mig, I onde; jag vill taga min Guds bud i akt.

Matteus 7:22,23
Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'…

2 Korinthierbrevet 11:13
Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

Galaterbrevet 5:13
I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

1 Timotheosbrevet 1:19
rustad med tro och med ett gott samvete. Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron.

2 Timotheosbrevet 3:1-6
Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma.…

2 Timotheosbrevet 4:3,4
Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,…

Titusbrevet 1:16
De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka de det; ty de äro vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till allt gott verk.

2 Petrusbrevet 2:18-20
Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.…

Judasbrevet 1:4,10-13
Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder -- några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen -- ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.…

Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

the.

Filipperbrevet 3:3
Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --

Romabrevet 2:28
Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet.

Galaterbrevet 2:3,4
Men icke ens Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad att låta omskära sig.…

Galaterbrevet 5:1-3,6
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.…

Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Uppenbarelseboken 3:9
Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.

Länkar
Filipperbrevet 3:2 InterFilipperbrevet 3:2 FlerspråkigFilipenses 3:2 SpanskaPhilippiens 3:2 FranskaPhilipper 3:2 TyskaFilipperbrevet 3:2 KinesiskaPhilippians 3:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 3
1För övrigt, mina bröder, glädjen eder i Herren. Att skriva till eder detsamma som förut, det räknar jag icke för något besvär, och det är för eder tryggare. 2Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given akt på »de sönderskurna». 3Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --…
Korshänvisningar
Psaltaren 22:16
Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat.

Psaltaren 22:20
Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld.

2 Korinthierbrevet 11:13
Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

Galaterbrevet 5:15
Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.

Uppenbarelseboken 22:15
Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.»

Filipperbrevet 3:1
Överst på sidan
Överst på sidan