1 Timotheosbrevet 1:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
rustad med tro och med ett gott samvete. Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron.

Dansk (1917 / 1931)
idet du har Tro og en god Samvittighed, hvilken nogle have stødt fra sig og lidt Skibbrud paa Troen;

Norsk (1930)
idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro;

King James Bible
Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:

English Revised Version
holding faith and a good conscience; which some having thrust from them made shipwreck concerning the faith:
Treasury i Bibeln Kunskap

Holding.

1 Timotheosbrevet 1:5
Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro.

1 Timotheosbrevet 3:9
de böra äga trons hemlighet i ett rent samvete.

Titusbrevet 1:9
han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.

Hebreerbrevet 3:14
Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill änden hålla fast vår första tillförsikt.

1 Petrusbrevet 3:15,16
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan…

Uppenbarelseboken 3:3,8,10
Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.…

which.

Filipperbrevet 3:18,19
Ty det är såsom jag ofta har sagt eder och nu åter måste säga under tårar: många vandra såsom fiender till Kristi kors,…

2 Timotheosbrevet 3:1-6
Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma.…

2 Petrusbrevet 2:1-3,12-22
Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.…

Judasbrevet 1:10-13
Dessa åter smäda vad de icke känna till; och vad de, likasom de oskäliga djuren, med sina naturliga sinnen kunna fatta, det bruka de till sitt fördärv.…

concerning.

1 Timotheosbrevet 4:1,2
Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.…

1 Korinthierbrevet 11:19
Ty partier måste ju finnas bland eder, för att det skall bliva uppenbart vilka bland eder som hålla provet.

Galaterbrevet 1:6-8
Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium.…

Galaterbrevet 5:4
I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.

2 Timotheosbrevet 4:4
en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

Hebreerbrevet 6:4-6
Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,…

1 Johannesbrevet 2:19
Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

made.

1 Timotheosbrevet 6:9
Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

Matteus 6:27
Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd?

Länkar
1 Timotheosbrevet 1:19 Inter1 Timotheosbrevet 1:19 Flerspråkig1 Timoteo 1:19 Spanska1 Timothée 1:19 Franska1 Timotheus 1:19 Tyska1 Timotheosbrevet 1:19 Kinesiska1 Timothy 1:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 1
18Att så förmana dem, det ålägger jag dig, min son Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. Må du i kraft av dem strida den goda striden, 19rustad med tro och med ett gott samvete. Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron. 20Till dem höra Hymeneus och Alexander, vilka jag har överlämnat åt Satan, för att de skola bliva så tuktade, att de icke vidare smäda.
Korshänvisningar
1 Timotheosbrevet 1:5
Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro.

1 Timotheosbrevet 3:9
de böra äga trons hemlighet i ett rent samvete.

1 Timotheosbrevet 6:12
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

1 Timotheosbrevet 6:21
vilken några föregiva sig äga, varför de ock hava farit vilse i fråga om tron. Nåd vare med eder.

2 Timotheosbrevet 2:18
ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga.

Titusbrevet 1:9
han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.

1 Timotheosbrevet 1:18
Överst på sidan
Överst på sidan