Psaltaren 9:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du har näpst hedningarna och förgjort de ogudaktiga; deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen.

Dansk (1917 / 1931)
Thi du hævded min Ret og min Sag, du sad paa Tronen som Retfærds Dommer.

Norsk (1930)
Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid.

King James Bible
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.

English Revised Version
Thou hast rebuked the nations, thou hast destroyed the wicked, thou hast blotted out their name for ever and ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

rebuked

Psaltaren 2:1,8,9
Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet?…

Psaltaren 78:55
Han förjagade hedningarna för dem och gav dem deras land till arvslott och lät Israels stammar bo i deras hyddor.

Psaltaren 79:10
Varför skulle hedningarna få säga: »Var är nu deras Gud?» Låt det inför våra ögon bliva kunnigt på hedningarna huru du hämnas dina tjänares utgjutna blod.

Psaltaren 149:7
för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan,

1 Samuelsboken 17:45-51
David svarade filistéen: »Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn, hans som är Israels härs Gud, den härs som du har smädat.…

2 Samuelsbokem 5:6
Och konungen drog med sina män till Jerusalem, mot jebuséerna, som bodde där i landet. De sade då till David: »Hitin kommer du icke; blinda och halta skola driva dig bort, de mena att David icke skall komma hitin.»

2 Samuelsbokem 8:1-15
En tid härefter slog David filistéerna och kuvade dem. Därvid bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filistéernas hand.…

2 Samuelsbokem 10:6-9
Då nu Ammons barn insågo att de hade gjort sig förhatliga för David, sände de bort och lejde från Aram-Bet-Rehob och Aram-Soba tjugu tusen man fotfolk, av konungen i Maaka ett tusen man och av Tobs män tolv tusen.…

2 Samuelsbokem 21:15-22
Åter uppstod krig mellan filistéerna och Israel. Och David drog ned med sina tjänare, och de stridde mot filistéerna. Men David blev trött;…

2 Samuelsbokem 22:44-46
Du räddade mig ur mitt folks strider, du bevarade mig till ett huvud över hedningar; folkslag som jag ej kände blevo mina tjänare.…

Uppenbarelseboken 19:15
Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

destroyed

Psaltaren 5:6
Du förgör dem som tala lögn; de blodgiriga och falska äro en styggelse för HERREN.

1 Samuelsboken 25:32
Då sade David till Abigal: »Välsignad vare HERREN, Israels Gud som i dag har sänt dig mig till mötes!

1 Samuelsboken 31:4
Och Saul sade till sin vapendragare: »Drag ut ditt svärd och genomborra mig därmed, så att icke dessa oomskurna komma och genomborra mig och hantera mig skändligt.» Men hans vapendragare ville det icke, ty han fruktade storligen. Då tog Saul själv svärdet och störtade sig därpå.

2 Samuelsbokem 17:23
Men när Ahitofel såg att man icke följde hans råd, sadlade han sin åsna och stod upp och for hem till sin stad, och sedan han hade beställt om sitt hus, hängde han sig. Och när han var död, blev han begraven i sin faders grav.

Malaki 4:3
Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under edra fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.

put out

5 Mosebok 9:14
Lämna mig i fred, ty jag vill förgöra dem och utplåna deras namn, så att det icke mer finnes under himmelen; dig vill jag sedan göra till ett folk som är mäktigare och större än detta.»

Ordspråksboken 10:7
Den rättfärdiges åminnelse lever i välsignelse, men de ogudaktigas namn multnar bort.

Ordspråksboken 13:9
De rättfärdigas ljus brinner glatt, men de ogudaktigas lampa slocknar ut.

Länkar
Psaltaren 9:5 InterPsaltaren 9:5 FlerspråkigSalmos 9:5 SpanskaPsaume 9:5 FranskaPsalm 9:5 TyskaPsaltaren 9:5 KinesiskaPsalm 9:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 9
4Ja, du har utfört min rätt och min sak; du sitter på din tron såsom en rättfärdig domare. 5Du har näpst hedningarna och förgjort de ogudaktiga; deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen. 6Fienderna äro nedgjorda, utrotade för alltid; deras städer har du omstörtat, deras åminnelse har förgåtts.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 32:33
Men HERREN svarade Mose: »Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok.

5 Mosebok 9:14
Lämna mig i fred, ty jag vill förgöra dem och utplåna deras namn, så att det icke mer finnes under himmelen; dig vill jag sedan göra till ett folk som är mäktigare och större än detta.»

Job 34:26
Såsom ogudaktiga tuktar han dem öppet, inför människors åsyn,

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren 9:19
Stå upp, HERRE; låt icke människor få överhanden, låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte.

Psaltaren 59:5
Ja, du HERRE Gud Sebaot, Israels Gud, vakna och hemsök alla hedningar, hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän. Sela.

Psaltaren 69:28
Må de utplånas ur de levandes bok och icke varda uppskrivna bland de rättfärdiga.

Psaltaren 109:13
Hans framtid varde avskuren, i nästa led vare sådanas namn utplånat.

Psaltaren 119:21
Du näpser de fräcka, de förbannade, dem som fara vilse från dina bud.

Psaltaren 145:20
HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra.

Ordspråksboken 10:7
Den rättfärdiges åminnelse lever i välsignelse, men de ogudaktigas namn multnar bort.

Jesaja 1:28
Men fördärv skall drabba alla överträdare och syndare, och de som övergiva HERREN, de skola förgås.

Jesaja 17:13
Ja, det dånar av folkslag, såsom stora vatten dåna. Men han näpser dem, och de fly bort i fjärran; de jagas bort såsom agnar för vinden, uppe på bergen, och såsom virvlande löv för stormen.

Psaltaren 9:4
Överst på sidan
Överst på sidan