Psaltaren 11:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han skall låta ljungeldssnaror regna över de ogudaktiga; eld och svavel och glödande vind, det är den kalk som bliver dem beskärd.

Dansk (1917 / 1931)
over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr er deres tilmaalte Bæger.

Norsk (1930)
Han lar snarer regne ned over de ugudelige; ild og svovel og glødende vind er deres begers del.

King James Bible
Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.

English Revised Version
Upon the wicked he shall rain snares; fire and brimstone and burning wind shall be the portion of their cup.
Treasury i Bibeln Kunskap

Upon

Psaltaren 105:32
Han gav dem hagel för regn, eldslågor sände han i deras land.

1 Mosebok 19:24
lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra;

2 Mosebok 9:23,24
Då räckte Mose sin stav upp mot himmelen, och HERREN lät det dundra och hagla, och eld for ned mot jorden, så lät HERREN hagel komma över Egyptens land.…

Job 18:15
I hans hydda får främlingar bo, och svavel utströs över hans boning.

Job 20:23
Ja, så måste ske, för att hans buk må bliva fylld; sin vredes glöd skall Gud sända över honom och låta den tränga såsom ett regn in i hans kropp.

Jesaja 24:17,18
Faror, fallgropar och fällor vänta eder, I jordens inbyggare.…

Hesekiel 13:13
Därför säger Herren, HERREN så; Jag skall i min förtörnelse låta en stormvind bryta lös, ett slagregn skall komma genom min vrede, och hagelstenar genom min förtörnelse, så att det bliver en ände därpå.

Hesekiel 38:22
Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följa honom.

Lukas 17:29
men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans,

snares.

Psaltaren 16:5
HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

1 Mosebok 43:34
Och han lät bära till dem av rätterna på sitt bord, och Benjamin fick fem gånger så mycket som var och en av de andra. Och de drucko sig glada med honom.

1 Samuelsboken 1:4
En dag offrade nu Elkana. Och han plägade giva sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin andel av offret;

1 Samuelsboken 9:23
Och Samuel sade till kocken: »Giv hit det stycke som jag gav dig, och som jag sade att du skulle förvara hos dig.»

Job 27:13
Hören vad den ogudaktiges lott bliver hos Gud, vilken arvedel våldsverkaren får av den Allsmäktige:

their

Psaltaren 75:8
Ty en kalk är i HERRENS hand, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han skänker i därav; sannerligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka dess drägg i botten.

Jesaja 51:17,22
Vakna upp, vakna upp, stå upp, Jerusalem, du som av HERRENS hand har fått att dricka hans vredes bägare, ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen.…

Jeremia 25:15-17
Ty så sade HERREN, Israels Gud, till mig: »Tag denna kalk med vredesvin ur min hand, och giv alla de folk till vilka jag sänder dig att dricka därur.…

Habackuk 2:16
Med skam skall du få mätta dig i stället för med ära. Ja, du skall också själv få dricka, till dess du ligger där med blottad förhud. Kalken skall i sin ordning räckas dig av HERRENS hand, och smälek skall hölja din ära.

Johannes 18:11
Då sade Jesus till Petrus: »Stick ditt svärd i skidan. Skulle jag icke dricka den kalk som min Fader har givit mig?»

Länkar
Psaltaren 11:6 InterPsaltaren 11:6 FlerspråkigSalmos 11:6 SpanskaPsaume 11:6 FranskaPsalm 11:6 TyskaPsaltaren 11:6 KinesiskaPsalm 11:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 11
5HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. 6Han skall låta ljungeldssnaror regna över de ogudaktiga; eld och svavel och glödande vind, det är den kalk som bliver dem beskärd. 7Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte.
Korshänvisningar
1 Mosebok 19:24
lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra;

Job 18:15
I hans hydda får främlingar bo, och svavel utströs över hans boning.

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren 18:13
Och HERREN dundrade i himmelen, den Högste lät höra sin röst; hagel föll, och eldsglöd for ned.

Psaltaren 18:14
Han sköt sina pilar och förskingrade dem, ljungeldar i mängd och förvirrade dem.

Psaltaren 75:8
Ty en kalk är i HERRENS hand, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han skänker i därav; sannerligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka dess drägg i botten.

Psaltaren 140:10
Eldsglöd må regna över dem; må de kastas i eld, i djup som de ej komma upp ur.

Jesaja 34:9
Då bliva Edoms bäckar förvandlade till tjära och dess jord till svavel; ja, dess land bliver förbytt i brinnande tjära.

Jeremia 4:11
På den tiden skall det sägas om detta folk och om Jerusalem: En brännande vind från höjderna i öknen kommer emot dottern mitt folk, icke en sådan vind som passar, när man kastar säd eller rensar korn;

Jeremia 4:12
nej, en våldsammare vind än som så låter jag komma. Ja, nu vill jag gå till rätta med dem!

Jeremia 13:25
Detta skall vara din lott och din beskärda del från mig, säger HERREN, därför att du har förgätit mig och förlitat dig på lögn.

Hesekiel 38:22
Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följa honom.

Psaltaren 11:5
Överst på sidan
Överst på sidan