Hebreerbrevet 2:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela helig ande, allt efter sin vilja.

Dansk (1917 / 1931)
idet Gud vidnede med baade ved Tegn og Undere og mange Haande kraftige Gerninger og ved Meddelelse af den Helligaand efter sin Villie.

Norsk (1930)
idet Gud vidnet med, både ved tegn og under og mangehånde kraftige gjerninger og utdeling av den Hellige Ånd efter sin vilje.

King James Bible
God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to his own will?

English Revised Version
God also bearing witness with them, both by signs and wonders, and by manifold powers, and by gifts of the Holy Ghost, according to his own will.
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Markus 16:20
Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Johannes 15:26
Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.

Apostagärningarna 2:32,33
Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.…

Apostagärningarna 3:15,16
Och livets furste dräpten I, men Gud uppväckte honom från de döda; därom kunna vi själva vittna.…

Apostagärningarna 4:10
så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda -- att det är genom det namnet som denne man står inför eder frisk och färdig.

Apostagärningarna 14:3
Så vistades de där en längre tid och predikade frimodigt, i förtröstan på Herren, och han gav vittnesbörd åt sitt nådesord, i det att han lät tecken och under ske genom dem.

Apostagärningarna 19:11,12
Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag.…

Romabrevet 15:18,19
Ty jag skall icke drista mig att orda om något annat än vad Kristus, för att göra hedningarna lydaktiga, har verkat genom mig, med ord och med gärning,…

gifts.

1 Korinthierbrevet 12:4-11
Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme.…

Efesierbrevet 4:8-11
Därför heter det: »Han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor.»…

according.

Daniel 4:35
honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?»

Efesierbrevet 1:5,9
Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,…

Länkar
Hebreerbrevet 2:4 InterHebreerbrevet 2:4 FlerspråkigHebreos 2:4 SpanskaHébreux 2:4 FranskaHebraeer 2:4 TyskaHebreerbrevet 2:4 KinesiskaHebrews 2:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 2
3huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom, 4varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela helig ande, allt efter sin vilja.
Korshänvisningar
Markus 6:14
Och konung Herodes fick höra om honom, ty hans namn hade blivit känt. Man sade: »Det är Johannes döparen, som har uppstått från de döda, och därför verka dessa krafter i honom.»

Johannes 4:48
Då sade Jesus till honom: »Om I icke sen tecken och under, så tron I icke.»

Apostagärningarna 5:32
Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.»

Apostagärningarna 14:3
Så vistades de där en längre tid och predikade frimodigt, i förtröstan på Herren, och han gav vittnesbörd åt sitt nådesord, i det att han lät tecken och under ske genom dem.

1 Korinthierbrevet 12:4
Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme.

1 Korinthierbrevet 12:11
Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva.

Efesierbrevet 1:5
Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,

Efesierbrevet 4:7
Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva.

Hebreerbrevet 6:4
Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,

Hebreerbrevet 2:3
Överst på sidan
Överst på sidan