Efesierbrevet 1:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.

Dansk (1917 / 1931)
for at vi skulde være til Pris for hans Herlighed, vi, som forud havde haabet paa Kristus,

Norsk (1930)
forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;

King James Bible
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

English Revised Version
to the end that we should be unto the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:
Treasury i Bibeln Kunskap

be.

Efesierbrevet 1:6,14
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.…

Efesierbrevet 2:7
för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efesierbrevet 3:21
honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.

2 Thessalonikerbr. 2:13
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

who.

Efesierbrevet 1:13
I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,

Psaltaren 2:12
Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 146:3-5
Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa.…

Jesaja 11:10
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 32:1,2
En konung skall uppstå, som skall regera med rättfärdighet, och härskare, som skola härska med rättvisa.…

Jesaja 42:1-4
Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken.…

Jesaja 45:23,25
Jag har svurit vid mig själv, från min mun har utgått ett sanningsord, ett ord, som icke skall ryggas: För mig skola alla knän böja sig, och mig skola alla tungor giva sin ed.…

Jeremia 17:5-7
Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.…

Jeremia 23:6
I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: HERREN vår rättfärdighet.

Matteus 12:18-21
»Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken.…

Johannes 14:1
»Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

Romabrevet 15:12,13
Så säger ock Esaias: »Telningen från Jessais rot skall komma, ja, han som skall stå upp för att råda över hedningarna; på honom skola hedningarna hoppas.»…

2 Timotheosbrevet 1:12
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

Jakobsbrevet 1:18
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

trusted.

Länkar
Efesierbrevet 1:12 InterEfesierbrevet 1:12 FlerspråkigEfesios 1:12 SpanskaÉphésiens 1:12 FranskaEpheser 1:12 TyskaEfesierbrevet 1:12 KinesiskaEphesians 1:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 1
11I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd. 12Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp. 13I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,…
Korshänvisningar
Efesierbrevet 1:6
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

Efesierbrevet 1:14
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

Efesierbrevet 1:11
Överst på sidan
Överst på sidan