Kolosserbrevet 3:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
I veten ju, att I till vedergällning skolen av Herren få eder arvedel; den herre I tjänen är Kristus.

Dansk (1917 / 1931)
da I vide, at I af Herren skulle faa Arven til Vederlag; det er den Herre Kristus, I tjene.

Norsk (1930)
for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus!

King James Bible
Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.

English Revised Version
knowing that from the Lord ye shall receive the recompense of the inheritance: ye serve the Lord Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

ye shall.

Kolosserbrevet 2:18
Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

Rut 2:12
HERREN vedergälle dig för vad du har gjort; ja, må full lön tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, till vilken du har kommit, för att finna tillflykt under hans vingar.»

Ordspråksboken 11:18
Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utsår rättfärdighet får en säker lön.

Matteus 5:12,46
Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.…

Matteus 6:1,2,5,16
»Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.…

Matteus 10:41
Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.

Lukas 6:35
Nej, älsken edra ovänner, och gören gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn; ty han är mild mot de otacksamma och onda.

Lukas 14:14
Salig är du då; ty eftersom de icke förmå vedergälla dig, skall du få din vedergällning vid de rättfärdigas uppståndelse.»

Romabrevet 2:6,7
Ty »han skall vedergälla var och en efter hans gärningar».…

Romabrevet 4:4,5
Den som håller sig till gärningar, honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd, utan på grund av förtjänst.…

1 Korinthierbrevet 3:8
Den som planterar och den som vattnar -- den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete.

1 Korinthierbrevet 9:17,18
Gör jag det av egen drift, så har jag rätt till lön; men då jag nu icke gör det av egen drift, så är den syssla som jag är betrodd med allenast en livegen förvaltares. --…

Efesierbrevet 6:8
I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.

Hebreerbrevet 9:15
Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som voro kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet.

Hebreerbrevet 10:35
Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.

Hebreerbrevet 11:6
men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

for.

Johannes 12:26
Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är, där skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min Fader ära honom.

Romabrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium,

Romabrevet 14:18
Den som häri tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor.

1 Korinthierbrevet 7:22
Ty den träl som har blivit kallad till att vara i Herren, han är en Herrens frigivne; sammalunda är ock den frie, som har blivit kallad, en Kristi livegne.

Galaterbrevet 1:10
Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att »vara människor till behag»? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare.

Efesierbrevet 6:6
icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare, som av hjärtat göra Guds vilja;

2 Petrusbrevet 1:1
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.

Judasbrevet 1:1
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.

Länkar
Kolosserbrevet 3:24 InterKolosserbrevet 3:24 FlerspråkigColosenses 3:24 SpanskaColossiens 3:24 FranskaKolosser 3:24 TyskaKolosserbrevet 3:24 KinesiskaColossians 3:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 3
23Vadhelst I gören, gören det av hjärtat, såsom tjänaden I Herren och icke människor. 24I veten ju, att I till vedergällning skolen av Herren få eder arvedel; den herre I tjänen är Kristus. 25Den som gör orätt, han skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 20:32
Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland alla som äro helgade.

1 Korinthierbrevet 7:22
Ty den träl som har blivit kallad till att vara i Herren, han är en Herrens frigivne; sammalunda är ock den frie, som har blivit kallad, en Kristi livegne.

1 Korinthierbrevet 11:23
Ty jag har från Herren undfått detta, som jag ock har meddelat eder: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd

Efesierbrevet 6:8
I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.

1 Petrusbrevet 1:4
till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder,

Kolosserbrevet 3:23
Överst på sidan
Överst på sidan