Apostagärningarna 10:35
Parallella Vers
Svenska (1917)
utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.

Dansk (1917 / 1931)
men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham;

Norsk (1930)
men blandt ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.

King James Bible
But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.

English Revised Version
but in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is acceptable to him.
Treasury i Bibeln Kunskap

in.

Apostagärningarna 15:9
Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan.

Jesaja 56:3-8
Främlingen, som har slutit sig till HERREN, må icke säga så: »Säkert skall HERREN avskilja mig från sitt folk.» Ej heller må den snöpte säga: »Se, jag är ett förtorkat träd.»…

Romabrevet 2:13,25-29
Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.…

Romabrevet 3:22,29,30
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.…

Romabrevet 10:12,13
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.…

1 Korinthierbrevet 12:13
Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Galaterbrevet 3:28
Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Efesierbrevet 2:13-18
Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.…

Efesierbrevet 3:6-8
Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet -- detta genom evangelium,…

Filipperbrevet 3:3
Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --

Kolosserbrevet 1:6,23-27
som har kommit till eder, likasom det ock är att finna överallt i världen och där bär frukt och växer till, på samma sätt som det har gjort bland eder, allt ifrån den dag, då I hörden det och lärden i sanning känna Guds nåd.…

Kolosserbrevet 3:11
Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

feareth.

Apostagärningarna 10:2
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Job 28:28
Och till människorna sade han så: »Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd.»

Psaltaren 19:9
HERRENS fruktan är ren och består evinnerligen; HERRENS rätter äro sanning, allasammans rättfärdiga.

Psaltaren 85:9
Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.

Psaltaren 111:10
HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

Ordspråksboken 1:7
HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Ordspråksboken 2:5
då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.

Ordspråksboken 3:7
Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda.

Ordspråksboken 16:6
Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.

Predikaren 12:13
Änden på talet, om vi vilja höra huvudsumman, är detta: Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till.

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Efesierbrevet 5:21
Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.

1 Johannesbrevet 2:29
Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom.

is.

1 Mosebok 4:5-7
men till Kain och hans offergåva såg han icke. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk.…

Hosea 8:13
Såsom slaktoffergåvor åt mig offrar man kött som man sedan äter upp; HERREN har intet behag till sådana. Nu kommer han ihåg deras missgärning och hemsöker deras synder; till Egypten skola de få vända tillbaka.

Lukas 1:28
Och ängeln kom in till henne och sade: »Hell dig, du högtbenådade! Herren är med dig.»

*marg:

Efesierbrevet 1:6
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

Hebreerbrevet 11:4-6
Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron talar han ännu, fastän han är död.…

Länkar
Apostagärningarna 10:35 InterApostagärningarna 10:35 FlerspråkigHechos 10:35 SpanskaActes 10:35 FranskaApostelgeschichte 10:35 TyskaApostagärningarna 10:35 KinesiskaActs 10:35 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 10
34Då öppnade Petrus sin mun och sade: »Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till personen', 35utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra. 36Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 10:2
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

Apostagärningarna 10:28
Och han sade till dem: »I veten själva att det är en judisk man förbjudet att hava något umgänge med en utlänning eller att besöka en sådan; men mig har Gud lärt att icke räkna någon människa för ohelig eller oren.

Romabrevet 2:14
Ty då hedningarna, som icke hava lag, av naturen göra vad lagen innehåller, så äro dessa, utan att hava lag, sig själv en lag,

Apostagärningarna 10:34
Överst på sidan
Överst på sidan