Jesaja 32:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid.

Dansk (1917 / 1931)
Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.

Norsk (1930)
Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.

King James Bible
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.

English Revised Version
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and confidence for ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

the work

Jesaja 26:3
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.

Jesaja 48:18
O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor;

Jesaja 54:13,14
Och dina barn skola alla bliva HERRENS lärjungar, och stor frid skola dina barn då hava.…

Jesaja 55:12
Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

Jesaja 57:19
Jag skall skapa frukt ifrån hans läppar. Frid över dem som äro fjärran och frid över dem som äro nära! säger HERREN; jag skall hela honom.

Jesaja 66:12
Ty så säger HERREN: Se, jag vill låta frid komma över henne såsom en ström och folkens rikedomar såsom en översvämmande flod, och I skolen så få dia, I skolen bliva burna på armen och skolen få sitta i knäet och bliva smekta.

Psaltaren 72:2,3
Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.…

Psaltaren 85:8
Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.

Psaltaren 119:1
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.

Romabrevet 14:17
Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Filipperbrevet 4:6-9
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.…

Jakobsbrevet 3:17,18
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.…

quietness

Jesaja 2:3,4
ja, många folk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.…

Jesaja 9:7
Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Jesaja 11:6-9,13
Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; och kalvar och unga lejon och gödboskap skola sämjas tillhopa, och en liten gosse skall valla dem.…

Psaltaren 112:6-9
Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.…

Ordspråksboken 14:26
Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, och hans barn få där en tillflykt.

Hesekiel 37:21,22,25
Och du skall tala till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de hava måst vandra bort; jag skall samla dem tillhopa från alla håll och föra dem in i deras land.…

Hesekiel 39:29
och jag skall därefter icke mer fördölja mitt ansikte för dem, ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, HERREN'.

Mika 4:3,4
Och han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land. Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.…

2 Korinthierbrevet 1:12
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

Hebreerbrevet 6:11
Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp,

2 Petrusbrevet 1:10,11
Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall.…

1 Johannesbrevet 3:18-24
Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.…

1 Johannesbrevet 4:17
Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.

Länkar
Jesaja 32:17 InterJesaja 32:17 FlerspråkigIsaías 32:17 SpanskaÉsaïe 32:17 FranskaJesaja 32:17 TyskaJesaja 32:17 KinesiskaIsaiah 32:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 32
16då skall rätten taga sin boning i öknen och rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. 17Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid. 18Och mitt folk skall bo i fridshyddor, i trygga boningar och på säkra viloplatser.…
Korshänvisningar
Romabrevet 14:17
Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Hebreerbrevet 12:11
Väl synes alla aga för tillfället vara icke till glädje, utan till sorg; men efteråt bär den, för dem som hava blivit fostrade därmed, en fridsfrukt som är rättfärdighet.

Jakobsbrevet 3:18
Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid.

Psaltaren 72:2
Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.

Psaltaren 72:3
Bergen bäre frid åt folket, så ock höjderna, genom rättfärdighet.

Psaltaren 85:8
Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.

Psaltaren 85:10
Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

Psaltaren 119:165
Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

Jesaja 2:4
Och han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.

Jesaja 11:10
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet.

Jesaja 28:12
han som en gång sade till dem: »Här är vilostaden, låten den trötte få vila; här är vederkvickelsens ort.» Men sådant ville de icke höra.

Jesaja 30:15
Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: »Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka.» Men i viljen icke.

Jesaja 57:19
Jag skall skapa frukt ifrån hans läppar. Frid över dem som äro fjärran och frid över dem som äro nära! säger HERREN; jag skall hela honom.

Jesaja 32:16
Överst på sidan
Överst på sidan