Psaltaren 46:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Gud bor därinne, den vacklar icke; Gud hjälper den, när morgonen gryr.

Dansk (1917 / 1931)
i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den Hjælp, naar Morgen gryr.

Norsk (1930)
Gud er midt i den, den skal ikke rokkes; Gud hjelper den når morgenen bryter frem.

King James Bible
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.

English Revised Version
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
Treasury i Bibeln Kunskap

God is

Psaltaren 68:18
Du for upp i höjden, du tog fångar, du undfick gåvor bland människorna, ja, också de gensträviga skola bo hos HERREN Gud.

5 Mosebok 23:14
Ty HERREN, din Gud, vandrar fram i ditt läger för att hjälpa dig och giva dina fiender i ditt våld; därför skall ditt läger vara heligt, så att han icke hos dig ser något som väcker hans leda och fördenskull vänder sig bort ifrån dig.

Jesaja 12:6
Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

2 Mosebok 33:7,9
Men Mose hade för sed att taga tältet och slå upp det ett stycke utanför lägret; och han kallade det »uppenbarelsetältet». Och var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.…

Hosea 11:9
Jag vill icke låta dig känna min vredes glöd, jag skall icke vidare fördärva Efraim. Ty jag är Gud och icke en människa; helig är jag bland eder, och med vrede vill jag ej komma.

Joel 2:27
Och I skolen förnimma att jag bor mitt i Israel, och att jag är HERREN, eder Gud, och eljest ingen. Ja, mitt folk skall icke komma på skam evinnerligen.

Sefanja 3:15
HERREN har avvänt straffdomarna ifrån dig, han har röjt din fiende ur vägen. HERREN, som bor i dig, är Israels konung; du behöver ej mer frukta något ont.

Sakaria 2:5,10,11
Men jag själv, säger HERREN, skall vara en eldsmur däromkring, och jag skall bevisa mig härlig därinne.'»…

Sakaria 8:3
Så säger HERREN: Jag vill vända: åter till Sion och taga min boning i Jerusalem; och Jerusalem skall kallas »den trogna staden», och HERREN Sebaots berg »det heliga berget».

Matteus 18:20
Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.»

Uppenbarelseboken 2:1
Skriv till Efesus' församlings ängel: »Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna:

she

Psaltaren 62:2,6
Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.…

Psaltaren 112:6
Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.

Psaltaren 125:1
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

and that [heb.

Psaltaren 30:5
Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd; om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel.

Psaltaren 143:8
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

2 Mosebok 14:24,27
Men när morgonväkten var inne, blickade HERREN på egyptiernas här ur eldstoden och molnskyn och sände förvirring i egyptiernas här;…

Lukas 18:8
Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?»

Länkar
Psaltaren 46:5 InterPsaltaren 46:5 FlerspråkigSalmos 46:5 SpanskaPsaume 46:5 FranskaPsalm 46:5 TyskaPsaltaren 46:5 KinesiskaPsalm 46:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 46
4En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. 5Gud bor därinne, den vacklar icke; Gud hjälper den, när morgonen gryr. 6Hedningarna larma, riken vackla; han låter höra sin röst, då försmälter jorden.…
Korshänvisningar
Lukas 1:54
Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet

5 Mosebok 23:14
Ty HERREN, din Gud, vandrar fram i ditt läger för att hjälpa dig och giva dina fiender i ditt våld; därför skall ditt läger vara heligt, så att han icke hos dig ser något som väcker hans leda och fördenskull vänder sig bort ifrån dig.

Psaltaren 37:40
HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 69:35
Ty Gud skall frälsa Sion, han skall bygga upp Juda städer; man skall bo i dem och besitta landet.

Psaltaren 125:1
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

Psaltaren 143:8
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

Jesaja 12:6
Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

Jesaja 33:20
Men skåda på Sion, våra högtiders stad, låt dina ögon betrakta Jerusalem: det är en säker boning, ett tält, som icke flyttas bort, ett vars pluggar aldrig ryckas upp och av vars streck intet enda brister sönder.

Jesaja 41:14
Så frukta nu icke, du mask Jakob, du Israels lilla hop. Jag hjälper dig, säger HERREN; din förlossare är Israels Helige.

Jeremia 14:9
Varför är du lik en rådlös man, lik en hjälte som icke kan hjälpa? Du bor ju dock mitt ibland oss, HERRE, och vi äro uppkallade efter ditt namn; så övergiv oss då icke.

Hesekiel 43:7
Den sade till mig: Du människobarn, detta är den plats där min tron är, den plats där mina fötter skola stå, där jag vill bo ibland Israels barn evinnerligen. Och Israels hus skall icke mer orena mitt eviga namn, varken de själva eller deras konungar, med sin trolösa avfällighet, med sina konungars döda kroppar och med sina offerhöjder:

Hesekiel 43:9
Men nu skola de skaffa sin trolösa avfällighet och sina konungars döda kroppar långt bort ifrån mig, så att jag kan bo ibland dem evinnerligen.

Hosea 11:9
Jag vill icke låta dig känna min vredes glöd, jag skall icke vidare fördärva Efraim. Ty jag är Gud och icke en människa; helig är jag bland eder, och med vrede vill jag ej komma.

Joel 2:27
Och I skolen förnimma att jag bor mitt i Israel, och att jag är HERREN, eder Gud, och eljest ingen. Ja, mitt folk skall icke komma på skam evinnerligen.

Sakaria 2:5
Men jag själv, säger HERREN, skall vara en eldsmur däromkring, och jag skall bevisa mig härlig därinne.'»

Psaltaren 46:4
Överst på sidan
Överst på sidan