Filemonbrevet 1:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus.

Dansk (1917 / 1931)
for at din Delagtighed i Troen maa blive virksom for Kristus i Erkendelse af alt det gode, som er i eder.

Norsk (1930)
forat deres samfund med dig i troen må bli virksomt for Kristus i kjennskapet til alt det gode som er i eder.

King James Bible
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

English Revised Version
that the fellowship of thy faith may become effectual, in the knowledge of every good thing which is in you, unto Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

the communication.

2 Korinthierbrevet 9:12-14
Ty det understöd, som kommer till stånd genom denna eder tjänst, skall icke allenast avhjälpa de heligas brist, utan verka ännu långt mer genom att framkalla många tacksägelser till Gud.…

Filipperbrevet 1:9-11
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,…

Titusbrevet 3:14
Och må jämväl våra bröder, för att icke bliva utan frukt, lära sig att rätt utöva goda gärningar, där hjälp är av nöden.

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

Jakobsbrevet 2:14,17
Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom?…

the acknowledging.

Matteus 5:16
På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

1 Korinthierbrevet 14:25
Vad som vore fördolt i hans hjärta bleve då uppenbart, och så skulle han falla ned på sitt ansikte och tillbedja Gud och betyga att »Gud verkligen är i eder».

Filipperbrevet 4:8
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

1 Petrusbrevet 1:5-8
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.…

1 Petrusbrevet 2:12
Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.

1 Petrusbrevet 3:1,16
Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord,…

in you.

2 Petrusbrevet 1:8
Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.

Länkar
Filemonbrevet 1:6 InterFilemonbrevet 1:6 FlerspråkigFilemón 1:6 SpanskaPhilémon 1:6 FranskaPhilemon 1:6 TyskaFilemonbrevet 1:6 KinesiskaPhilemon 1:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filemonbrevet 1
5ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga. 6Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus. 7Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 16:9
Ty en dörr till stor och fruktbärande verksamhet har öppnats för mig; jag har ock många motståndare.

Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Kolosserbrevet 1:9
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

Kolosserbrevet 3:10
och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne.

Filemonbrevet 1:5
Överst på sidan
Överst på sidan