Romabrevet 10:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

Dansk (1917 / 1931)
Altsaa kommer Troen af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.

Norsk (1930)
Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

King James Bible
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.

English Revised Version
So belief cometh of hearing, and hearing by the word of Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

faith.

Romabrevet 10:14
Men huru skulle de kunna åkalla den som de icke hava kommit till tro på? Och huru skulle de kunna tro den som de icke hava hört? Och huru skulle de kunna höra, om ingen predikade?

Romabrevet 1:16
Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

Lukas 16:29-31
Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de lyssna till.'…

1 Korinthierbrevet 1:18-24
Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.…

Kolosserbrevet 1:4-6
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;…

1 Thessalonikerbr. 2:13
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

2 Thessalonikerbr. 2:13,14
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.…

Jakobsbrevet 1:18-21
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.…

1 Petrusbrevet 1:23-25
I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver.…

1 Petrusbrevet 2:1,2
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.…

and hearing.

Jeremia 23:28,29
Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm; men den som bar undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden? säger HERREN.…

Markus 4:24
Och han sade till dem: »Akten på vad I hören. Med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder, och ännu mer skall bliva eder tilldelat.

Lukas 8:11,21
Så är nu detta liknelsens mening: Säden är Guds ord.…

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

2 Korinthierbrevet 2:17
Jo, vi förfalska ju icke av vinningslystnad Guds ord, såsom så många andra göra; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud.

Hebreerbrevet 4:12,13
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.…

Uppenbarelseboken 1:9
Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

Länkar
Romabrevet 10:17 InterRomabrevet 10:17 FlerspråkigRomanos 10:17 SpanskaRomains 10:17 FranskaRoemer 10:17 TyskaRomabrevet 10:17 KinesiskaRomans 10:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 10
16Dock, icke alla hava blivit evangelium lydiga. Esaias säger ju: »Herre, vem trodde vad som predikades för oss?» 17Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. 18Jag frågar då: Hava de kanhända icke hört predikas? Jo, visserligen; det heter ju: »Deras tal har gått ut över hela jorden, och deras ord till världens ändar.»…
Korshänvisningar
Job 42:5
Blott hörsägner hade jag förnummit om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon.

Galaterbrevet 3:2
Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro?

Galaterbrevet 3:5
Alltså, att han som förlänade eder Anden och utförde kraftgärningar bland eder gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att I lyssnaden i tro,

Kolosserbrevet 3:16
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

1 Thessalonikerbr. 2:13
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

Hebreerbrevet 4:2
Ty det glada budskapet hava vi mottagit såväl som de; men för dem blev det löftesord de fingo höra till intet gagn, eftersom det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det.

Romabrevet 10:16
Överst på sidan
Överst på sidan